Türkmenistan bankaların sağladıkları toplam kredi miktarı 85 milyar manata yaklaştı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bankaların sağladıkları toplam kredi miktarı 85 milyar manata yaklaştı
1 Eylül 2022 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 17 milyar 835 milyon manata tekabül etti.

Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Eylül 2022 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara Milli para biriminden sağladıkları toplam kredi miktarı 84 milyar 963 milyon manat oldu ve 2021 yılının ilgili dönemine kıyasla yüzde 13,3 oranında arttı. Eylül 2021 itibari ile bu rakam 74 milyar 968 milyon manata tekabül etmişti.

Türkmenistan kredi kuruluşları tarafından 1 Eylül 2022 itibari ile devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredi miktarının toplam tutarı 55 milyar 292 milyon manata tekabül ederken, 2021 yılının eylül ayına göre yüzde 4,02 oranında arttı. Türkmenistan Merkez Bankası’nın yayınladığı rapora göre, bu miktar Eylül 2021 itibari ile 53 milyar 151 milyon manata tekabül etti.

Ayrıca Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Eylül 2022 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları kredi miktarı 11 milyar 836 milyon manat olarak gerçekleşirken, 2021 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 60,2 oranında arttı. Bu rakam, 2021 yılının ilgili döneminde 7 milyar 389 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Bunun yanında, 1 Eylül 2022 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 17 milyar 835 milyon manata tekabül etti ve geçtiğimiz yılın ilgili dönemine göre yüzde 23,6 oranında arttı. 2021 yılının ilgili döneminde bu rakam 14 milyar 428 milyon manat olmuştu.

Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Ağustos 2022 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara Milli para biriminden sağladıkları toplam kredi miktarı 84 milyar 916 milyon manat oldu.

2022