Türkmenistan’da bir girişimcinin yükümlülükleri nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da bir girişimcinin yükümlülükleri nelerdir?
Bir girişimci, ücret karşılığı çalışanlara devlet tarafından belirlenen asgari miktardan az olmamak üzere ödeme yapmakla yükümlüdür.

Türkmenistan’ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca, Türkmenistan’da bir girişimcinin yükümlülükleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

  • ücret karşılığı çalışanlara devlet tarafından belirlenen asgari miktardan az olmamak üzere ödeme yapmak;
  • ücret karşılığı çalışanların devlet emeklilik sigortalarını Türkmenistan mevzuatında belirlenen usule göre yaptırmak;
  • işletmenin mali durumu ne olursa olsun, tüm çalışanların ücretlerini tam ödemek;
  • yürürlükteki kural ve yönetmelikleri kullanarak çevre güvenliği, emek koruması, güvenlik ekipmanı, hijyenik üretim ve sanitasyon koşullarını sağlamak;
  • alıcıların haklarını ve yasal çıkarlarını gözetmek, üretilen malların (yapılan işler, hizmetler) kalite gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak;
  • Türkmenistan topraklarında yürütülmesi için lisans gerektiren belirli faaliyet türleri için lisans almak;
  • gerekli bilgileri devlet istatistik makamlarına ve vergi dairesine zamanında tedarik etmek;
  • alacaklılara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale geldiğinde işletmenin iflasını duyurmak.

Kaynak: Türkmenistan'ın ''Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin'' Kanunu 

2022