02.06.2023
13.07.2023

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı, konut binalarının inşası için ihale ilan ediyor

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı, Aşkabat’ın Parahat-7 Konut Kompleksi’nde konut inşaatı için ihale ilan ediyor

Parti No.1

  • Aşkabat Belediyesi’nin siparişi üzerine 9 katlı 64 daireli konut inşası;
  • Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı'nın siparişi üzerine 9 katlı 48 daireli konut inşası;
  • Türkmenistan Devlet Yayınevi’nin siparişi üzerine 9 katlı 32 daireli konut inşası;
  • Türkmenistan Savunma Bakanlığı’nın siparişi üzerine 9 katlı, 32 daireli konut inşası;
  • Türkmengaz Devlet Kurumu'nun siparişi üzerine 9 katlı, 48 daireli konut inşası.

Parti No.2

  • Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı'nın siparişi üzerine 9 katlı 32 daireli konut;
  • Türkmenstandartları Genel Devlet Servisi’nin emri üzerine 9 katlı, 48 daireli konut;
  • Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı'nın siparişi üzerine 9 katlı, 64 daireli konut;
  • Türkmenaragatnaşyk (Türkmeniletişim) Ajansı’nın siparişi üzerine 9 katlı, 48 daireli konut;
  • Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın siparişi üzerine 9 katlı, 32 daireli konut inşası.

İlgili tarafların başvuruları ve teklifleri, İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı Pazar Araştırmaları ve Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı'nda tescil edilmektedir.

Başvurular 13 Тemmuz 2023 tarihine kadar kabul edilmektedir.

İletişim telefon numaraları:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Arçabil caddesi, No. 84, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022