02.06.2023
13.07.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi ýaşaýyş jaýlary gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot №1

  • Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda 9 gatly, 64 öýli;
  • Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 48 öýli;
  • Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň buýurmagynda 9 gatly, 32 öýli;
  • Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 32 öýli;
  • “Türkmengaz” döwlet konserniniň buýurmagynda 9 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jaýlaryny gurmak.

Lot №2

  • Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 32 öýli;
  • “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň buýurmagynda 9 gatly, 48 öýli;
  • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 64 öýli;
  • “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň buýurmagynda 9 gatly, 48 öýli;
  • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 32 öýli ýaşaýyş jaýlaryny gurmak.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri ministrligiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 13-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022