İnşaat

Mari Vilayet Valiliği ihale ilan ediyor

13.03.2023 16.03.2023

Mari Vilayet Valiliği, "Türkmenistan Devlet Başkanı'nın 2028 Yılına Kadar Olan Dönemde Köy, Kasaba, Şehir ve İlçe Merkezlerinde Nüfusun Yaşam Koşullarının...

Çärcev Caddesi, No.12, Mari
2022