İhaleler

Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı ihale ilan ediyor

21.02.2023 03.03.2023

Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, aşağıdaki partide gösterilen malların alımına ilişkin ihale ilan ediyor: Parti No.1 – Tahıl ambarlarında tahıl...

Arçabil Cadddesi 92, Aşkabat, Türkmenistan
2022