Incoterms kavramı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Incoterms kavramı

Incoterms, dünya ticaretinde kullanılan ve ürünü satıcıdan alıcıya teslim etmek için dış ticaret anlaşmasındaki tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 11 kuraldır.

Bu kurallar, dünyada oluşan ticari deneyimi yansıtan, ilk üç harfine göre kısaltılan dış ticaret terimleridir.

Incoterms 2020, bu yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi, ancak halıhazırda eski sürümleri  de kullanılabilir. Bu nedenle, ürün teslim koşullarından bahsedilirken kesin yılı göstermekle Kuralların hangi yıla ait olduğu belirtilmeli.

Incoterms kuralları bir dış ticaret anlaşmasının yerini almaz, sadece önemli ölçüde kısaltılmasına ve basitleştirilmesine izin verir. Bu düzenlemeler malların mülkiyetinin devrini düzenlemediği gibi ürünün birim fiyatını veya ödeme yöntemlerini de tanımlamaz. Nakliye, boşaltma, gümrükleme, vergi ve harçların ödenmesi, sigorta, ürünün kaybolması ve hasar görmesi durumunda riskin devri gibi hususlarda satın alma-satma anlaşmasındaki tarafların arasındaki yükümlülük ve mali giderlerin paylaşımını temin eder.

Yeni formda, öncekinden tek terim bile kaldırılmadı ve ona yeni terim eklenmedi, transferin şartlarından yalnızca biri yeniden adlandırıldı: DAT artık DPU olarak adlandırılıyor. Bu koşulun adını değiştirmek tekniktir. Önceki durumda olduğu gibi, bazı terimler sadece deniz (nehir) sevkiyatları için kullanılmaktadır.

Gönderme koşullarının en yaygın biçimi FCA değişti. Değişiklik artık sözleşme taraflarının “alıcının nakliyeciye satıcıya deniz faturasını (nakliye belgesi) teslim etmesi gerektiğini isteyebilme” şartını getirmesine izin veriyor. Bu, satıcının akreditif şartlarını en kısa sürede yerine getirmesine yardımcı olacaktır.

CIP koşullarında da değişiklikler yapılmıştır. Sigorta miktarı arttı ve sigortalı malların değerinin% 110 üzerinde yapıldı.

Yeni formda, sınırdaki malların gümrük işlemleri de anlatıldı ve yeni bir “araç güvenliği” kavramı katıldı.

Kuralların yeni versiyonunda, alıcının tıpkı satıcı gibi kendi aracını taşıma için kullanmasına izin verilmektedir. Artık üçüncü şahıslarla bir araba anlaşmasına girmeleri gerekmiyor.

Incoterms 2020, E, F, C ve D olmak üzere dört temel ürün teslim şartına sahiptir. Buınlar Taraflar arasında dış ticaret sözleşmesi yükümlülüklerinin dağılımına göre bölünmüştür.

E (gönderme): EXW

F (temel nakliye alıcı tarafından ödenir): FCA, FAS, FOB

C (temel nakliye satıcı tarafından ödenir): CFR, CIF, CIP, CPT

D (teslimat): DAP, DPU, DDP, DAT (2010'a ait)

Incoterms'in ilk versiyonu 1936'da yayınlandı. Daha sonra 1953, 1967 ve 1976'da değiştirilmiş ve tadil edilmiştir. Incoterms 1980'den beri her 10 yılda bir düzeltilmekte ve sırasıyla 1990, 2000, 2010 ve 2020'de güncellenmiştir.

2022