Inkoterms 2020'de ticaret terimleri

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Inkoterms 2020'de ticaret terimleri

Incoterms kurallarının parçası olan terimler üç harfli kısaltılmış bileşik sözcüklerdir. İlk harf, satıcıdan alıcıya yükümlülüğün geçtiği zamanı ve yeri gösterir:

E - yükümlülükler, sevkiyat sırasında ve yerinde alıcıya geçiyor;

F - yükümlülüklerin geçiş noktası - yükün sevk edildiği terminal, ancak gönderilen yükün ana kısmının ödenmemesi durumunda;

C - Yükün esas kısmının ödemesi tam olarak yapılıyor, yükümlülükler ise yükün terminallere ulaştığı anda geçiyor;

D - aılıcı ürünü teslim aldığı anda yükümlülüklerin geçmesi ile yapılan "tam teslimat" anlamına gelir.

Evrensel terimler

EXW - (İngilizce ex works, franco-depo, franco-fabrika). “Yükü kendin çıkarma” demek. Bu nakliye grubunda satıcının deposu franco noktası, yani sorumluluğun gönderenden alıcıya geçtiği yerdir.

FCA - (İngilizce free carrier, franko - taşıyıcı). Sözleşme koğulları uyarınca, satıcının malları taşıyıcı tarafından kabul edildiği yere teslim etmesini zorunlu kılan kural (ihracat vergilerinin ödenmesi - gönderenin yükümlülüğü).

CPT - (İngilizce carriage paid to, nakliye ___ kadar ödenmiş). Nakliyenin büyük kısmı, yani varış noktasına kadar satıcıya aittir. Sözleşme uyarınca satıcı, malların taşıyıcıya teslimini gerçekleştirir (s'gorta ve gümrük vergileri, malları yurt dışından ithal ederken alınan tedbirler için giderler alıcının sorumluluğundadır).

CIP - (İngilizce carriage and insurance paid to, nakliye ve sigorta ___'ye kadar ödenmiş). CPT grubuna benzer bir teslimat kuralıdır. Aradaki fark, sigorta primlerini ödeme yükümlülüğünün satıcıya ait olmasıdır.

DAP - (İngilizce delivered at place, ___ yere kadar teslim etme). İthalat vergileri ve harçları ödeme yükümlülüğü, malların alıcı devlete-satıcıya yüklemekle ürünün varış yerine teslim edilmesi anlamına gelir.

DDP - (İngilizce delivered duty paid, vergilerin ödenmesiyle teslimat). Giderleri satıcıya tam olarak yükleyerek malları varış noktasına taşımaktır.

DPU - (İngilizce, delivered at place unloaded, boşaltılacak yere teslim etme). Incoterms 2020 DPU kuralı, Incoterms 2010 DAT kuralının yerini alıyor ve teslimat alanını terminalden boşaltılacak herhangi bir yere genişletti (artık boşaltma alanı sadece bir terminal veya depo değil, aynı zamanda açık bir alan olabilir). Şu andan itibaren, satıcı ve alıcı, malları teslim etmek için herhangi bir yerden rezervasyon yapabilir (geçmişte yalnızca belirli bir terminal rezerve edilebilirdi). DPU ve DAT teslimat koşulları içerik açısından benzerdir.

DAT (2010) - (İngilizce delivered at terminal, terminale kadar nakliye). Giderleri satıcı ve alıcı arasında dağıtma: satıcı, teslim edilecek termnale kadar göndermeden, ihracat ödemelerini, sigorta pirimlerini; alıcı ise ürün sınırdan geçirildiğinde yapılacak işlerin ödemesini ve teslim yerine kadar nakliyenin geri kalan kısmını öder.

Deniz ve diğer su taşımacılığı ile ilgili olarak kullanılan terimler

FAS - (iňlisçe free alongside ship, geminin yanında ücretsiz). Gönderim yapmadan alıcının gemisine gönderim. Kargo ve teslimat ücretleri alıcıya aittir.

FOB - (İngilizce free on board, franco franko). Malların alıcıya ait veya alıcı tarafından ödenen gemide gönderilmesi. Bu noktada terminale teslim etmek satıcının sorumluluğundadır.

CFR - (İngilizce cost and freight, fiyat ve fraht). Sözleşmede belirtilen limana nakliye. Alıcı, nakliye, sigorta, boşaltma ve nakliye masraflarını üstlenir.

CIF - (İngilizce insurance and freight, fiyat, sigorta ve fraht). CFR grubuna benzer bir teslimat kuralıdır. Ancak sigorta primleri satıcıdan tahsil edilir.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), 2020'den bu yana yeni Incoterms 2020 kurallarını uygulama taahhüdünde bulunmuyor, yalnızca bunları uygulamayı öneriyor, bu nedenle uluslararası anlaşmalarda Incoterms 2010, Incoterms 2000 ve hatta Incoterms'in daha önceki versiyonlarının kurallarına referansta bulunulabilir.

2022