Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılmasının prosedürü

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılmasının prosedürü

“Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi” hakkındaki Türkmenistan Kanunu, mülkün devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin hukuk, ekonomik ve örgütsel temellerini belirliyor ve Türkmenistan'da girişimciliğin ve yatırımın, pazar ekonomisinin geliştirilmesi için imkanların oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Temel kavram

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması, devlet işletmesinin kurucusu devlet olan veya kurucularından birisi devlet olması gereken anonim şirkete veya örgütsel tüzel kişiliğe dönüştürülmesidir.

Devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi, devlete ait mülklerin özel ve (veya) devlete ait olmayan tüzel kişilerin ücretsiz olarak devredilmesidir.

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesine ilişkin Türkmenistan mevzuatı

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesine ilişkin Türkmenistan mevzuatı, Türkmenistan Anayasasına dayanmaktadır ve Türkmenistan'ın "Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi" yasasından ve Türkmenistan'ın diğer yasal düzenlemelerinden oluşmaktadır.

Uluslararası Eğer Türkmenistan'ın Uluslararası Sözleşmesinde bu Kanunda öngörülenlerin dışında kurallar belirtilmişse, uluslararası sözleşme kuralları geçerli olacaktır.

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin temel ilkeleri

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin temel ilkeleri şunlardır:

  • Mülkiyet devlet kontrolünden çıkartıldığında ve devlet mülkiyeti özelleştirildiğinde vatandaşların haklarının eşitliği;
  • Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi için faaliyetlerin yarış temelinde yapılması;
  • Mülkiyet devlet kontrolünden çıkartıldığında ve devlet mülkiyeti özelleştirildiğinde çalışanların sosyal güvenliğinin temini;
  • Mülkiyet devlet kontrolünden çıkartılmasının ve devlet mülkiyeti özelleştirilmesinin açıkça yapılması;
  • Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi sürecinde devlet ve kamu denetiminin sağlanması.
2022