Devlet Mülkiyetinin Özelleştirilmesinin temel ilkelerinin uygulanması

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Devlet Mülkiyetinin Özelleştirilmesinin temel ilkelerinin uygulanması

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin temel ilkelerinin uygulanması, mülküyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi devlet programı (ileride Devlet Programı olarak anılacaktır) gereğince ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca gerçekleştiriliyor.

Devlet programı, bakanlıkların ve sektörel yönetim kurumlarının, yerel kuruluşların katılımıyla mülküyetin devlet kontrolünden çıkartılması konusunda yetkili kurum olan Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı (ileride Yetkili Kurum olarak anılacaktır) tarafından hazırlanıyor ve Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanıyor.

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılmasının ve devlet mülküyetinin özelleştirilmesinin nesneleri

1. Aşağıdakiler, mülküyetin devlet kontrolünden çıkartılmasının ve devlet malının özelleştirilmesinin nesneleridir:

  • malvarlığı grubu olarak - devlete işletmeleri;
  • evler, tesisler ve tamamlanmamış tesisler;
  • malvarlığı grubu olarak işletmenin özelleştirmesi teknolojik sürecini ihlal etmeyen üretim ve üretim dışı birimler ve alt bölümler;
  • devlete ait işletmelerin ayrı bölümleri;
  • konutlardaki genel olarak faydalanılan alan sayulmayan ikamet dışı alanlar;
  • Devlete ait çeşitli kamu iktisadi teşebbüslerinin (tarım ürünleri üretenler dahil) varlıklarındaki menkul kıymetlerin anonim şirketlerin kayıtlı sermayesindeki payı;
  • bu maddenin ikinci bölümünde öngörülen malvarlığı dışındaki diğer devlet malvarlıkları.

2. Bunlar, mülküyetin devlet kontrolünden çıkartılmasının ve devlet malvarlığının özelleştirilmesinin nesneleri olamazlar: yeraltı kaynaklar, orman kaynakları, su kaynakları, hava sahası, karasuları ve deniz ekonomik bölgeleri, devlet tarafından korunan veya özel şekilde faydalanılan doğal sınırlar, Türkmenistan tarihi ve kültürel mirasının nesneleri (nadir rastlanan kültürel ve doğal anıtlar, doğa, kültürel tarih, bilim ve teknoloji nesneleri, ayrıca devlet müzelerinde, arşivlerinde ve kütüphanelerinde depolanan değerli eşyalar, onların bulunduğu odalar dahil), Türkmenistan Silahlı Kuvvetlerinin, Milli İstihbarat Teşkilatlarının, Sınır ve Savunma kurumlarının, devlet eğitim kurumlarının, araştırma kurumlarının, Bilim Akademisinin ve sektörel akademi merkezlerinin ve tesislerinin malvarlığı, savunma tesisleri, enerji sistemi, oto yolları, demir yollar, deniz ve iç su yolları, hidrokarbon ve petrol ürünlerinin taşınması için ana boru hatları, hava yolları,  Türkmenistan Devlet Bütçesi fonları, Türkmenistan Merkez Bankası ve kredileri, devlet rezervleri, sigorta ve diğer fonları, hidrometeoroloji kurumu, çevre ve doğal kaynakları koruma, patent kurumu, standardizasyon ve metroloji tesislerinin malvarlığı.

3. Türkmenistan Bakanlar Kurulu tarafındandevlet kontrolünden çıkartılmaya ve özelleştirilmeye tabi olmayan nesnelere devlete ait diğer nesnelere de dahil edilebilir.

Türkmenistan'ın “Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet malvarlığının özelleştirilmesi hakkında" kanunun bu revize versiyonu 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BT Hukuk Departmanı

2022