Pazarlamada reklamın rolü

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Pazarlamada reklamın rolü
Reklam, pazar ilişkilerinde ekonomik alanda yer bulmanın temel araçlarından biridir.

Reklam, pazarlamada ana odak alanlarının biridir. Reklam, bilinmeyen insan topluluğunu hedef alan ve reklamı yapılan nesneye dikkat çekmek, o nesneye ilgi duyulmasını sağlamak veya pazarlamak amacıyla herhangi bir şekilde yayılan bilgidir. Daha doğrusu reklam, satış yapmaya yardımcı olan pazarlama yöntemlerinden biri olarak adlandırılabilir. Büyük şirketlerde üretimi teşvik etmeye ve satış miktarını arttırmaya yönelik reklam uzmanları çalışmaktadırlar. Bu reklam uzmanları, şirkette reklam bütçesinin oluşturulması ve satış harcamaları gibi konularla ilgilenirler. Bu uzmanların rehberliğinde tasarımcılar, alıcıları etkileyecek markalar geliştirirler. Reklam olmadan pazarlama faaliyetleri uzun süre dayanamaz. Diğer bir deyişle reklam, pazar ilişkilerinde ekonomik alanda yer bulmanın temel araçlarından biridir.

Reklamcılığın genel stratejik hedefi, girişimcinin halka sunduğu hizmetlere dikkat çekmek ve pazarlama ilişkisi kurmaktır. Pazarlama deneyimi sonucunda reklamcılığın temel hedefleri şu şekilde tanımlanabilir:

Bilgi sağlamak

Bu, reklamı yapılan nesne ile ilgili müşteri grubuna bilgi verilmesi ve bu nesneye ilgi duyulmasını sağlamaktan ibarettir. Pazar ilişkilerinde yeni malların, hizmetlerin ve fikirlerin oluşması ile ilgili tüketicilere bilgi verilmesi amacıyla kullanılır. Göz önünde bulundurulan durum, malı piyasaya sunmak ve toplu tüketicilere ulaşmaktır. Üretimin ilk adımında reklam, malın hızlı satılmasına ve müşteriler tarafından değerlendirilmesine olumlu katkı yapmaktadır.

İnandırmak

İşletmenin üretimini ileriye taşıma adına, malın diğer mal ve hizmetlerden üstün olduğuna inandırılması önemli şartlardan biridir. Reklam işlemlerinin işletme tarafından başarılı bir şekilde yürütülmesi durumunda, mal ve hizmetin tutarlı yönetimi için müşteriyi, eşlik eden ürünlerden kendi ürününü seçmeye ikna eder.

Mal satışlarını arttırmak

Reklamın ana hedeflerinden biri, alıcıların satın alma sürecini daha aktif hale getirmektir. Sonuç olarak, tüketiciler için satış noktalarının arttırılması, ekonomik alanda özgürce hareket etmek anlamına gelir.

Müşteri talebini arttırmak

Reklamı yapılan ürüne olan talebin artması, üretilen ürünü satacakların yanı sıra aynı markanın ürünlerini satmak isteyen distribütörlerin artmasını da etkiliyor.

Müşterilerin markaya bağlanması

Ürün veya hizmet için oluşturulan başarılı bir marka, uzun süreyle müşterileri kendine bağlar. Başarıyla oluşturulmuş  bir marka, o markanın ürünlerine güvenilebileceğini hatırlatarak şirketin itibarını korur, ticari markasının ve logosunun tanınmasını sağlar.

İşletme popülaritesi

Reklamın önemli hedeflerinden biri işletmenin popülaritesini arttırmak ve gelecekte üreteceği ilgili veya ilgisiz ürünlerin üretiminde müşterilerin güvenini oluşturmaktır.

Kaynak: Biznes reklama gazetesi, 30.11.2020

2022