Türkmenistan’da hisseli inşaat objesinin inşasının uygulanmasına ilişkin bilgiler

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da hisseli inşaat objesinin inşasının uygulanmasına ilişkin bilgiler
Yüklenici ile ilgili bilgilerde, yüklenici şirketin ve onun kurucularının tam adı ve bulundukları adres belirtilmelidir.

Türkmenistan’ın ''Konut ve diğer gayrimenkul objelerin hisseli inşaatine ilişkin'' Kanunu uyarınca, yüklenici bilgilerinde aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Yüklenici şirketin ve şirket kurucularının tam adı ve bulundukları adres;
  • Yüklenicinin devlet tescil belgesinin verildiği tarih ve belge numarası;
  • Yüklenicinin inşaat ve montaj işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik seri numarası, verildiği tarih ve süresinin olduğu bir lisansa sahip olması;
  • Yüklenici tarafından konut ve (veya) diğer gayrimenkullerin inşasına yönelik kullanılan kredi kaynakları ile ilgili bilgiler.

Konut veya diğer gayrimenkul objelerin inşası yüklenici tarafından tek başına gerçekleştirilmediği takdirde, ilgili lisans ve kredi kaynaklarının kullanımına dair bilgiler konut ve (veya) gayrimenkule ait diğer objelerin inşasını gerçekleştiren müteahhit organizasyonu kapsamında sunulur.

Hisseli inşaat objesinin inşasında inşaat projesi ile ilgili ne tür bilgiler yer alır?

İnşaat projesine dair bilgilerde aşağıdakiler yer almaktadır:

  • İnşaat projesinin amacı ve uygulama zamanlaması;
  • Yerel yürütme organının Türkmenistan mevzuatına uygun olarak konut ve (veya) diğer gayrimenkul objelerin inşası için arazi tahsisine ilişkin kararının tarih ve numarası;
  • İnşaat halindeki konutun ve (veya) diğer gayrimenkul objelerin bulundukları yer;
  • Hissedarların konut ve (veya) diğer gayrimenkul objelerindeki ortak mülkiyet bileşeni;
  • Konut ve (veya) diğer gayrimenkul objelerin inşaat maliyeti;
  • İnşaat, kurulum ve diğer faaliyetlerle uğraşan kuruluşların listesi.

Kaynak: Rısgal gazetesi, 21.12.2021