Hisseli inşaat nesnesinin yüklenici tarafından hissedara teslim süresi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Hisseli inşaat nesnesinin yüklenici tarafından hissedara teslim süresi
Hisseli inşaat nesnesinin teslime hazır olduğu durumda, hissedar 5 iş günü içerisinde hisseli inşaat nesnesini kabul etmekle yükümlüdür.

Türkmenistan “Konut ve Diğer Gayrimenkul Objelerinin Hisseli İnşasına İlişkin ‘’ Kanunu uyarınca yüklenici, hisseli inşaat katılım sözleşmesinde öngörülen süre içinde hisseli inşaat nesnesini hissedara teslim etmek ile yükümlüdür.

Konutun ve (veya) diğer gayrimenkullerin inşası sözleşmede öngörülen süre içinde tamamlanamazsa, yüklenici hissedara katılım sözleşmesini belirtilen sürenin bitiminden en az iki ay öncesinden ilgili bilgilerin ve hisseli inşaat katılım sözleşmesinin değiştirilmesi teklifini verir.

Yüklenici tarafından hisseli inşaat nesnesinin tesliminin hisseli inşaat katılım sözleşmesinde belirlenen süresinin değiştirilmesi, Türkmenistan mevzuatı ile belirlenen prosedüre göre yapılacaktır.

Hisseli inşaat nesnesinin yüklenici tarafından devri, o konutu ve (veya) gayrimenkule ait diğer mülkleri işletmeye alma izni alındıktan sonra gerçekleştirilir.

Yüklenicinin hisseli inşaat katılım sözleşmesinde belirtilen sürenin bitiminden en az bir ay önce konutun ve / veya gayrimenkule ait diğer mülkün inşasının tamamlandığı hususunda hissedara bildirimde bulunmak ve hisseli inşaat nesnesinin teslim alınmasına ilişkin uyarıda bulunmak ile yükümlüdür.

Hisseli inşaat nesnesinin teslime hazır olduğu durumda, hissedar 5 iş günü içerisinde hisseli inşaat nesnesini kabul etmekle yükümlüdür.

Hisseli inşaat nesnesinin kalitesinin belirlenen gereksinimleri karşılamaması durumunda, hissedarın onay mektubunun hazırlanmasını talep etme ve yüklenici bunları düzeltene kadar kabul mektubunu imzalamayı reddetme hakkına sahiptir.

Hissedarın hisseli inşaat nesnesini kabul etmemesi veya  adresinin tespit edilememesi durumlarında, yüklenici iki ay sonra yetkili kurumla birlikte, hisseli inşaat nesnesinin tesliminin mümkün olmadığını gerekçeleri ile birlikte göstererek, onay mektubu hazırlama hakkına sahiptir. Bu durumda, hisseli inşaat  nesnesnin kazara hasar görmesi veya kazara kaybolması riski, onay mektubunun hazırlandığı tarihten itibaren hissedara geçmiş sayılır.

Kaynak: Rısgal gazetesi, 04.01.2021

 
2022