Türkmenistan’da ürünlerin sertifikasyon işlemleri

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da ürünlerin sertifikasyon işlemleri
Türkmenistan'da üretilen ürünler yetkili makam tarafından öngörülen şekilde sertifikasyona tabidir.

Sertifikasyon nedir?

Türkmenistan "Sertifikasyon işlemlerine ilişkin" Kanunu’na uygun olarak sertifikasyon, nesnenin sertifikasyonla ilgili düzenleyici belgeler tarafından belirlenen şartlara uygunluğunun belgesel onaylanma sürecidir.

Sertifikalandırılacak ürünler nelerdir?

Türkmenistan'da üretilen ürünler veya Türkmenistan'a ithal edilen ürünler (Türkmenistan'a ithal edilen kullanılmış ürünler hariç), yetkili makam tarafından öngörülen şekilde sertifikasyona tabidir.

İhracat ile bağlantılı olarak,Türkmenistan'ın gümrük bölgesi dışına ihraç edilen ürünler ve Türkmenistan'a ithal edilen bireylerin kişisel, ailevi ve ticari amaçlı olmayan ihtiyaçlarına yönelik ürünler, Türkmenistan mevzuatı tarafından öngörülen durumlar haricinde, sertifikasyondan muaftır.

Bireylerin kişisel, ailevi ve ticari amaç gütmeyen ihtiyaçlarına yönelik Türkmenistan’a ithal ettikleri belirli ürün türleri sertifikasyona tabi olabilir. Bu tür ürünlerin listesi Türkmenistan Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Türkmenistan’a ithal edilen aşağıdaki ürünler sertifikasyona tabi değildir:

  • Test amaçlı ithal edilen örnek ürünler, onların parçaları ve yedek parçaları;
  • Sergiye yönelik ürünler (satılık ürünler hariç);
  • Yabancı devletlerin ve Türkmenistan'daki uluslararası kuruluşların resmi temsilcilikleri, diplomatik ve eşdeğer temsilcilikleri için getirilen ürünler;
  • Transit gümrük rejimi, geçici ithalat rejimi, gümrük antreposu, gümrüksüz ticaret, serbest gümrük bölgesi (serbest antrepo), yeniden ithalat ürünleri, gümrük girişinde imha edilecek ürünler;
  • Posta yoluyla getirilen ürünler ve diğer ürünler;
  • Teknik ve muhasebe belgeleri, projeler, maketler, lisanslar ve sözleşmeler;
  • Süreli yayınlar ve ayrıca reklama yönelik baskı ve yayın ürünleri.

Türkmenistan’da el emeği ile hazırlanan Milli sanat ürünleri, güzel sanat ürünleri ve hediyelik ürünler sertifikasyona tabi değildir.

Sertifikasyondan muaf olan ürünlere, ilgililerin talebi ve başvuruları üzerine sertifika belgesi verilebilir.

Belirli türdeki ürünlerin sertifikalandırma özellikleri, Türkmenistan Bakanlar Kurulu kararları ile dikkate alınabilir.

2022