Türkmenistan'da küçük ve orta ölçekli girişimciliğin devlet tarafından desteklenmesi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da küçük ve orta ölçekli girişimciliğin devlet tarafından desteklenmesi
TSGB’nin 13. kuruluş yıldönümüne adanan sergi, Aşkabat, Türkmenistan

Türkmenistan'ın "Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliğin Devlet Tarafından Desteklenmesine ilişkin" Kanunu uyarınca, küçük ve orta ölçekli girişimciliklere gümrük imtiyazlarının sağlanması Türkmenistan mevzuatına uygunlukta yürütülmektedir.

Küçük ve orta ölçekli girişimciliğin sujesi, girişimci tüzel kişiler, endüstri, ekektrik, inşaat sektörlerinde, doğalgaz ve su tedarikinde faaliyet gösteren ve ortalama çalışan sayısı 15'e kadar veya 16'dan 200 kişiye kadar olan, diğer sektörlerde çalışan sayısı 10 kişiyi aşmayacak sekilde olan mikro işletmeler, çalışan sayısı 11'den 25 kişiye kadar olan küçük ölçekli işletmeler, çalışan sayısı 26'dan 100 kişiye kadar olan orta ölçekli işletmeler ve girişimcilik faaliyetlerini yürüten gerçek kişi ve özel girişimcilerden ibarettir.

Küçük ve orta ölçekli girişimciliğin devlet tarafından desteklenmesi, aşağıdaki temel alanlarda uygulanmaktadır:

  • Küçük ve orta ölçekli girişimciliğin oluşturulması için uygun koşulların oluşturulması, ayrıca kücük ve orta ölçekli girişimciliğe mali, maddi ve teknik kaynakların sağlanması;
  • Küçük ve orta ölçekli girişimcilik için yasal, ekonomik ve diğer bilgilere, bilimsel ve teknik gelişmelere ve teknolojilere erişimin saglanması;
  • Küçük ve orta ölçekli girişimcilik tarafından sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik devlet programlarının uygulanması temelinde yapılan yatırımların teşvik edilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve nüfusun gelirinin arttırılması;
  • Küçük ve orta ölçekli girişimciliğin mallarının (İşler, hizmetler) devlet tarafından satın alınmasının rekabetçi koşullarda gerçekleştirilmesi;
  • Küçük ve orta ölçekli girişimcik için personel eğitimi, yeniden eğitimi ve personelin meslek gelişiminde yardımcı olunması;
  • Dış ekonomik faaliyetler, bölgesel işbirliği ve küçük ve orta ölçekli girişimciligin ihracat potansiyelini arttırmasına yardımcı olunması;
  • Küçük ve orta ölçekli girişimciliğin kamu derneklerine destek olunması.

Küçük ve orta ölçekli girişimciliğin faaliyetlerini başarılı bir sekilde yürütmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye katkıda bulunan piyasa ekonomisinin önemli bir parçası olarak gelişimi için elverişli koşulların olusturulmasına yönelik devlet politikasının yasal çerçevesini oluşurmak, bu Kanunun temel amaçlarıdır.

Kaynak: Türkmenistan'ın "Küçük ve Orta Girişimciliğin Devlet Tarafından Desteklenmesine ilişkin" Kanunu

 

2022