Fitch kredi derecelendirme notu nedir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Fitch kredi derecelendirme notu nedir?
Fitch Derecelendirme Kuruluşu, Moody's ve Standard & Poor's ile birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının arasında ilk 3 içerisinde yer almaktadır.

Türkmenistan, halihazırda Fitch Derecelendirme Kuruluşu ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin sonucunda Türkmenistan’a yatırım seviyesini belirleyen kredi notu verilecek.

Fitch Derecelendirme Kuruluşu

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, Moody's ve Standard & Poor's ile birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının arasında ilk 3 içerisinde yer almaktadır. Bu kuruluşlar bir ülkeye veya büyük şirketlere kredi derecelendirme notu verirler.

Kredi notları, yatırımcılar, aracılar (Örneğin yatırım bankaları), işletmeler ve şirketler tarafından, yatırım yaparken üzerinde anlaşmaya varılan şartlar altında sağladıkları kredi kaynaklarının geri ödenmesi olasılıklarının derecesini gösteren bir araç olarak kullanılmaktadırlar.

Kredi notları nedir?

Derecelendirme kuruluşu, tanımlanmış yöntemler ve belirli kriterler temelinde şirketlerin veya ülkelerin finansal istikrarlarını inceleyerek, onlara kredi notu verir. Kredi notları, belirli kategorilerdeki riskleri en düşükten en yükseğe doğru belirlemektedirler.

Kredi notları şu aşağıdakilere verilebilir:

  • Şirketler;
  • Ülkeler;
  • Bankalar ve sigorta şirketlerini kapsayan finansal kuruluşlar;
  • Belediyeler ve diğer kamu mali kurumlar.

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, kredi notu verirken kredi riski dışında herhangi bir risk faktörünü dikkate almaz.

Fitch Derecelendirme sistemi, harfli not düzenini kullanır. Örneğin, uzun vadeli AAA dereceli kredi notuna sahip şirket veya ülkenin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti son derece yüksektir ve güvenilir nakit akışına sahiptir. D dereceli kredi notu ise, şirketin veya ülkenin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin olmadığı anlamına gelmektedir.

2022