Gemilerin uluslararası nakliye seferleri gümrük tarafından nasıl tescil edilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Gemilerin uluslararası nakliye seferleri gümrük tarafından nasıl tescil edilir?
Malların muayenesi sadece gümrük kontrol bölgeleri sınırları içerisinde yapılabilir.

Türkmenistan’da 9 Ağustos 2021 tarihinde uluslararası nakliye seferleri yapan gemilerin yanı sıra onlarda taşınan malların ve ulaşım araçlarının gümrük işlemlerine yönelik yeni Prosedür onaylandı.

Bu Prosedür, uluslararası nakliye seferleri yapan deniz gemilerinin (bundan böyle Gemiler olarak anılacaktır) Türkmenistan Gümrük Bölgesi’ne geldiği yerde ve bölgeden gitti yerde, Gemiler aracılığı ile gümrükten geçişinde malların ve ulaşım araçlarının gümrük muayenesini ve gümrük işlemlerini düzenlemektedir.

Gemiler ve Yükler, Türkmenistan’ın gümrük mevzuatında belirtilen şekil ve şartlarda, söz konusu Prosedür ile belirlenen kurallara uygun olarak gümrükleme ve gümrük kontrolüne tabidir.

Gümrük kontrolünün ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Liman İdaresi, deniz gemileri ve bu gemilerle taşınan mallar hakkında gümrük makamlarına elektronik ortamda bilgi vermekle yükümlüdür. Bilgiler, taşıyıcı veya acentesi (deniz acentesi), deniz komisyoncusu tarafından sağlanır.

Deniz gemisinin gümrük muayenesi, belge ve bilgilerin doğrulanması ve gümrük işlemleri Devlet Liman Kontrolü tarafından belirlenen süre içinde gerçekleştirilir.

Malların muayenesi sadece gümrük kontrol bölgeleri sınırları içerisinde yapılabilir.

Gemideki vatandaşlar, mürettebat üyeleri, yolcular, sürücüler limandaki özel kontrol noktalarından geçirilir. Vatandaşların mallarının (bagajlarının) gümrük kontrolü ve gümrük işlemleri, Türkmenistan'ın gümrük mevzuatı tarafından malların gümrük sınırından bireyler tarafından taşınması konusunda belirlenen kurallara uygunlukta gerçekleştirilir.

Türkmenistan gümrük sınırına gelen gemi kaptanı, gümrük kontrolü için aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

Varış belgeleri:

  • ana deklarasyon;
  • kargo beyanı;
  • mürettebat üyelerinin listesi;
  • geminin gıda tedarik belgesi (gemideki mürettebat tarafından tüketilmesi amaçlanan gıda maddelerinin bileşimini ve miktarını gösteren bir belge);
  • mürettebat üyelerinin değerlerinin bir listesi veya gümrük tarafından belirlenen şekilde ve biçimde her mürettebat üyesi için ayrı bir gümrük yolcu deklarasyonu;
  • yolcular hakkında bilgi.

Kalkış (yurt dışı) limanında devlet kontrolünü gerçekleştiren makamlar tarafından tescil edilen gemi kalkış belgeleri (yük belgeleri):

  • konşimento (veya malların taşıma için kabul edildiğini gösteren bir belge);
  • kargo manifestosu;
  • ticari belgeler: faturalar, mal özellikleri, nakliye ve paketleme listeleri ve diğer belgeler;
  • gümrük belgeleri - hareket ve transit limanında düzenlenen belgeler (eğer bu tür belgeler varsa).

Belgelerin sunulmasından sonra, geminin gümrük muayenesinin yanı sıra belge ve bilgilerin doğrulanması işlemi gerçekleştirilir.

Geminin gümrük muayenesinin tamamlanması ve belge ve bilgilerin doğrulanmasının tamamlanmasının ardından, geminin varies işlemlerinin yanı sıra malların gümrük işlemleri gerçekleştirilir.

2022