Türkmenistan’da internet hizmetleri nasıl gerçekleştirilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da internet hizmetleri nasıl gerçekleştirilir?
İnternet hizmetleri sağlamanın ana görevlerinden biri, haberi geniş kitlelere yaymaktır.

İnternet hizmetleri- İnternet ağ kanalları üzerinden veri ileterek veya alarak sağlanan hizmetlerdir. Türkmenistan’da internet ağının geliştirimesi ve internet hizmetlerinin yasal açıdan düzenlenmesine ilişkin mevzuatı, Türkmenistan Anayasası’na dayanmaktadır.

İnternet hizmetlerinin sağlanması için bireylerin ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin lisanslanması, Türkmenistan mevzuatı ve Türkmenistan'ın diğer düzenleyici yasal düzenlemeleri tarafından öngörülen şekilde gerçekleştirilir.

İnternet hizmetlerinin sağlanmasında devlet politikasının temel alanları şunlardır:

  • İnternete bağlı kamu ve özel sektör yapılarının bilgisayar cihazlarının kullanımını sağlayan altyapısını oluşturarak ve muhafaza ederek, internet bağlantı hizmetlerine evrensel ve eşit erişimin sağlanması;
  • İnternet hizmetleri sunarken nüfusun sosyal açıdan hassas kesimlerine kolaylık sağlamak;
  • Türkmenistan'ın devlet idaresi yönetimleri, yerel özyönetim organları, eğitim ve kütüphane kurumları ağları ve vatandaşların bu ağlara evrensel erişimini sağlamak için ağların ve bilgi kaynaklarının internet ağında oluşturulması ve kurulması;
  • Her vatandaşın çalışma hakkının tam olarak gerçekleştirilmesi uzaktan istihdam biçimlerinin geliştirilmesini ve engellilerin çalışma süreçlerine katılımını teşvik etmek;
  • İnternet hizmetlerinin sağlanması sürecinde devletin, bireylerin ve tüzel kişilerin bilgi güvenliğinin sağlanması;
  • Teknolojilerdeki ve halkla ilişkilerdeki değişiklikleri dikkate alarak, kullanımlarıyla ilgili olarak internet hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin çalışmaların yasal düzenleneme mekanizmasının zamanında iyileştirilmesi.

İnternet hizmetlerinin sağlanması için kullanılan yazılım ve teknik ekipmanların lisanslanması, Türkmenistan mevzuatında öngörülen şekilde gerçekleştirilir.

İnternet hizmetleri sağlamanın ana görevlerinden biri, geniş kitlelere yaymaktır. İnternet reklamcılığı, kitlesel iletişimin yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Elektronik reklam biçimi, baskıya nazaran her yerde daha hızlı yayılır. Reklam, yaratıcının ekonomik durumu için de önemlidir.

Bağımsız bir çevrimiçi yayın, internet ağında kitlesel iletişim yayma biçimi işlevi görebilir.

Alan adları ve web siteleri, Milli tescil edici kurum tarafından ‘’.TM’’ üst düzey Milli alan adına kaydedilir.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Türkmenistan’da İnternet Ağının Geliştirimesi ve İnternet Hizmetlerinin Yasal Açıdan Düzenlenmesine İlişkin’’ Kanunu

2022