Tüzel kişilere devlet mülkünü vekaleten işletme yetkisi veriliyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Tüzel kişilere devlet mülkünü vekaleten işletme yetkisi veriliyor
Devlet mülkiyetini vekaleten işletme yetkisi ihale yolu ile veya doğrudan verilir.

Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkünün Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanunu, 16 Kasım’da Türkmenistan resmi basınında yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. İlgili Kanun, tüzel kişilere devlet mülkiyetini, herhangi bir organizasyonel yapıya sahip şirketlerin sermayelerindeki hisseleri ve hisse senetlerinin yanı sıra devlet mülkiyetindeki işletmeleri vekaleten işletme yetkisi veriyor.

Kanun, devlet mülkü kullanımının verimliliğini ve karlılığını arttırmak, Türkmenistan Milli ekonomisine yabancı ve yerli yatırımları çekmek, devlet mülkiyetinin ekonomik ve mali durumunu iyileştirmek ve sosyo-ekonomik program ve projelerin başarıyla uygulanmasını kolaylaştırmak amacı ile geliştirildi.

Devlet mülkünü vekaleten işletme yetkisi için mütevelli:

  • Türkmenistan mevzuatının öngördüğü şekilde tüzel kişilik olarak kayıtlı olmalıdır;
  • En az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır;
  • Faaliyetlerinde son iki yıldır karlı olmalıdırı;
  • Devlet Bütçesi ve kredi kuruluşlarına vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır.

Devlet mülkünü vekaleten işletme yetkisi ihale yolu ile veya doğrudan verilir.

Mütevelli, sözleşmede öngörülen ücretlerin ödenmesi, aynı zamanda kendisine emanet edilen devlet mülkünü işletmesinden elde ettiği gelirler temelinde, ancak vekaleten işlettiği dönemde elde edilen toplam gelirlerin yüzde 20’sini aşmayacak şekilde vekaleten işlettiği dönemde yaptığı masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

Mülkiyet sahibinin vekaleten işletmeye verilen devlet mülkünün bütünlüğü ve güvenliğini kontrol etme, faaliyetleri ile bilgi alma, uygulanmasını gözetleme ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesini  denetleme hakları bulunmaktadır.

Aynı zamanda mütevellinin sözleşme şartlarına uygunlukta, mülkiyet sahibinin veya temsilcisinin çıkarları doğrultusunda her türlü yasal ve fiili işlemi gerçekleştirme, ödemeleri ve devlet mülkünü vekaleten işlettiği dönemde yaptığı masrafları tahsil etme, iş planının uygulanmasında üretilen ürün fiyatlarını belirleme, işletme ve personel yapısını belirleme ve onaylama hakları bulunmaktadır.

Türkmenistan’ın devlet mülkünün vekaleten işletilmesine ilişkin mevzuatı Türkmenistan Anayasası’na dayanıyor ve Türkmenistan Medeni Kanunu ve Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkünün Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanununun yanı sıra Türkmenistan’ın diğer yasal düzenlemelerinden oluşmaktadır.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkiyetinin Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanunu

 

2022