Türkmenistan’da gayrimenkul hizmetleri hangi temelde gerçekleştirilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da gayrimenkul hizmetleri hangi temelde gerçekleştirilir?
Aşkabat, Türkmenistan

Türkmenistan’ın "Gayrimenkul Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu uyarınca, gayrimenkul acentesi ile hizmet kullanıcısı arasında gayrimenkul  hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır), gayrimenkul hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için temel teşkil etmektedir.

Sözleşmeye göre, gayrimenkul acentesi gayrimenkul hizmetlerini sunmak ile, hizmetten yararlanan taraf ise bu hizmetlerin karşılığını ödemek ile yükümlüdür.

Gayrimenkul acentesi ile hizmetten yararlanan taraf arasındaki sözleşme:

  • gayrimenkul acentesine vekaletname olmaksızın, Türkmenistan mevzuatının veya sözleşmenin belirli eylemlerin gerçekleştirilmesi için vekaletname ihtiyacını öngördüğü durumlar haricinde, sözleşmede öngörülen şartlar dahilinde hizmet kullanıcısının menfaatleri doğrultusunda hareket etme hakkı vermektedir;
  • sözleşme temelinde hizmet alan tarafın emlakçıya verdiği vekaletname garantili onaya tabidir;
  • gayrimenkul acentesinin hizmet kullanıcısına sözleşmede öngörülen şartlar dahilinde gayrimenkul hizmeti sunma yükümlülüğünü tesis eder.

Gayrimenkul hizmetlerinin kanıtı, hizmet kullanıcısı ve gayrimenkul acentesi adına emlakçı tarafından imzalanan, gayrimenkul acentesi tarafından sözleşme şartlarına uyulduğunu ve hizmetlerin ifasını ibraz eden belge ile onaylanır.

Sözleşmenin imzalanmasından önce emlakçı, hizmetten yararlanacak tarafa sözleşmenin tüm hükümlerini okumalı ve gayrimenkul acentesinin aşağıdaki yükümlülüklerin sözleşmeye dahil edilmesi talebinde bulunma hakkının olduğuna dair  gerekli açıklamaları yapmalıdır:

  • işlemin garantili bir şekilde onaylanmasını ve yasalar zorunlu bir kaydı öngörüyorsa devlet tarafından tescil edilmesini sağlamak;
  • işleme konu olan mülkün fiili transferinin belgesel sertifikası.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Gayrimenkul Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu

2022