Türkmenistan bankalarının sağladıkları toplam kredi miktarı 79 milyar manata yaklaştı

Şatlık Geldiyev
Türkmenistan bankalarının sağladıkları toplam kredi miktarı 79 milyar manata yaklaştı
Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Şubat 2022 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları toplam kredi miktarı 8 milyar 988 milyon manat oldu.

Türkmenistan kredi kuruluşlarının Şubat 2022 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara sağladıkları toplam kredi miktarı 78 milyar 934 milyon manat oldu ve 2021 yılının ilgili dönemine kıyasla yüzde 11,9 oranında arttı. Şubat 2021 itibari ile bu rakam 70 milyar 511 milyon manata tekabül etmişti.

Türkmenistan kredi kuruluşları tarafından 1 Şubat 2022 itibari ile devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredi miktarının toplam tutarı 54 milyar 274 milyon manata tekabül ederken, 2021 yılının şubat ayına göre yüzde 4,4 oranında arttı. Türkmenistan Merkez Bankası’nın yayınladığı rapora göre, bu miktar Şubat 2022 itibari ile 51 milyar 964 milyon manata tekabül etti.

Ayrıca Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Şubat 2022 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları toplam kredi miktarı 8 milyar 988 milyon manat olarak gerçekleşirken, 2021 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 64,6 oranında arttı. Bu rakam, 2021 yılının ilgili döneminde 5 milyar 459 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Ek olarak, Şubat 2022 itibari ile vatandaşlara ve tüzel kişilik oluşturmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan toplam kredi miktarı toplamı 15 milyar 672 milyon manata tekabül etti ve geçtiğimiz yılın ilgili dönemine göre yüzde 19,74 oranında arttı. 2021 yılının şubat ayında bu rakam 13 milyar 88 milyon manat olmuştu.

Bilindiği gibi, Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun 2021 yılının aralık ayı başlarında video iletişim yolu ile gerçekleştirilen toplantısında, küresel ekonomide meydana gelen zorlu koşulların Türkmenistan Milli ekonomisine olan etkilerinin en aza indirgenmesi ve Milli ekonomide sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 2022 Krizle Mücadele Programı ve ilgili programın uygulanmasına ilişkin Eylem Planı kabul edildi.

Söz konusu program uyarınca, Türkmenistan Merkez Bankası ve yetkili kredi kuruluşlarına, Bakanlıklar ve ilgili Daireleri ile valiliklere sağlanan kredi kaynaklarından kalan ve 1 Ocak 2022 itibari ile vadesi geçmiş ödemeler ile birlikte, geçtiğimiz dönemden kalan vadesi geçmiş faiz borçlarının ödeme tarihini 1 Ocak 2023 tarihine kadar erteleme yetkisi verildi.

Şatlık Geldiyev

Türkmenistan Devlet Enerji Enstitüsü Öğretim Görevlisi

2022