Açık ve kapalı anonim şirketler arasındaki farklar nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Açık ve kapalı anonim şirketler arasındaki farklar nelerdir?
Açık bir şirketin hissedarlarının sayısı sınırlandırılmamıştır.

Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere İlişkin" Kanunu uyarınca, anonim şirket (bundan sonra şirket olarak anılacaktır) anonim şirkete üye olan gerçek ve (veya) tüzel kişilerden oluşan ve zorunlu haklarını teyit eden bir şirkettir. Anonim şirkete katılanlar, belirli sayıda paya bölünmüştür.

Şirket açık veya kapalı olabilir, bu şirketin kuruluş belgesinde belirtilir.

Halka açık bir şirket, ihraç edilen hisse senetlerini yukarıda belirtilen Kanun ve Türkmenistan'ın diğer yasal düzenlemelerinin gereklerine uygun olarak açıkça tescil etme, devretme ve serbestçe satma hakkına sahiptir. Açık şirketin hissedarları, bu şirketin diğer hissedarlarının rızası olmaksızın kendi paylarını ayırabilirler.

Halka açık bir şirket, bu şirketin tüzüğünde öngörülmüşse, kendi paylarını kapalı tescil etme hakkına sahiptir.

Payları sadece kurucuları veya önceden belirlenmiş bir grup insan arasında dağıtılan bir şirket, kapalı bir şirkettir. Böyle bir şirketin ihraç edilen hisse senetlerini açık tescil etme hakkı yoktur.

Kapalı bir şirketin hissedarları, şirket veya bu topluluğun diğer hissedarları tarafından satılan hisselerin alımında avantajlı haklara sahiptirler.

Açık bir şirketin hissedarlarının sayısı sınırlandırılmamıştır. Kapalı bir şirketin hissedar sayısı elliyi geçemez. Sirket, tek kurucu (hissedar) olarak bir kişiden oluşan başka bir işletme edinemez.

Kaynak: Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere İlişkin" Kanunu

2022