Türkmenistan'da kimler emlakçılık mesleğini icra edebilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da kimler emlakçılık mesleğini icra edebilir?
Bir emlakçının mesleki yeterlilik belgesi üç yıllık bir süre için verilir.

Türkmenistan’ın ‘’Emlakçılık Faliyetlerine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, emlakçı yeterlilik belgesine sahip kişiler emlakçı olarak mesleki faaliyetlerde bulunabilirler.

Emlakçılık mesleki yeterlilik belgesi, emlakçılık mesleğini icra etmek üzere başvuran gerçek kişilerin yeterlilik sınavını geçmelerinin ardından verilir.

Yetkili merci, yeterlilik belgesi sınavı için Mesleki Yeterlilik Sınav Komisyonu oluşturur ve yapısını tasdik eder. Yeterlilik belgesi sınavı, yetkili merci tarafından onaylanan Emlakçılık Mesleki Yeterlilik Sınavı’nın yapılmasına ilişkin Yönetmelik uyarınca, Mesleki Yeterlilik Sınav Komisyonu tarafından yapılır.

Mesleki yeterlilik belgesi sınavına hukuk, yönetim, ekonomi, finans, inşaat veya diğer mühendislik ve teknik alanlarda yüksek eğitimi olan, ayrıca gayrimenkul alanında ek mesleki eğitim almış gerçek kişiler girebilirler.

 Aşağıda belirtilen gerçek kişilerin mesleki sınava girmelerine izin verilmez:

1) Türkmenistan mevzuatında öngörülen şekilde silinmemiş veya iptal edilmemiş adli sicil kaydına sahip olan gerçek kişiler;

2) Mesleki yeterlilik sınavından önceki üç yıl içerisinde mesleki yeterlilik belgeleri iptal edilen gerçek kişiler.

Bir emlakçının mesleki yeterlilik belgesi üç yıllık bir süre için verilir.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Emlakçılık Faliyetlerine İlişkin’’ Kanunu

2022