Türkmenistan'da kira sözleşmesinde belirtilmesi gerekenler nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da kira sözleşmesinde belirtilmesi gerekenler nelerdir?
Türkmenistan'ın ilgili mevzuatına göre, kira sözleşmeleri yazılı olarak yapılır.

Türkmenistan’ın ‘’Kiraya İlişkin’’ Kanunu uyarınca, mülk sahibi ile kiracı arasında tarafların rızası ve eşitliği esasına göre kira sözleşmesi akdedilir ve kira ilişkilerinin ortaya çıkması, değişmesi ve sona ermesine esas teşkil eder.

Türkmenistan'ın ilgili mevzuatına göre, uzun vadeli kira sözleşmeleri yazılı olarak yapılır.

Kira sözleşmesine göre, mülk sahibi bağımsız ekonomik faaliyetler veya Türkmenistan mevzuatına uygunlukta diğer amaçlar için mutabık kalınan bir ücret karşılığında kiracıya belirli mülklerin geçici kullanımını sağlamakla yükümlüdür.

Kiracı, kiralanan mülkü kira sözleşmesinin şartlarına, mülkün amacına uygun olarak kullanmak ve mal sahibine kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

Kira sözleşmesinde belirtimesi gerekenler nelerdir?

Kira sözleşmesi aşağıdakileri içermelidir:

  1. sözleşmenin taraflarının adı, yasal adresi ve detaylı bilgileri;
  2. kiralanan mülkün adı, parametreleri, bileşimi, miktarı, maliyeti, yeri ve kiralanan mülkün kullanım amacı;
  3. mülkün kiraya verilmesiyle ilgili koşullar ve prosedürler, kiralama süresi;
  4. kira bedeli, karşılıklı anlaşmaların usulü ve şartları;
  5. kiralama sürenin uzatılması ve (veya) değiştirilmesi, kira sözleşmesinin değiştirilmesi ve feshedilmesine ilişkin prosedürler ve koşullar;
  6. tarafların hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları, ayrıca:

a) Kiracının, sözleşmenin amacına uygun kullanıma uygun mülkü kiralama ve üçüncü kişinin kiralanan mülke ilişkin haklarını bildirme yükümlülüğü;

b) kiracının, sözleşmenin sona ermesinden sonra, kiraya verene yasal kullanımdan kaynaklanan normal aşınma ve yıpranmayı dikkate alarak, aldığı durumda iade etme yükümlülüğü;

c) kiraya veren ile kiracı arasında kiralanan mülkün kullanımı ve onarımı için sorumlulukların dağılımı;

d) kiralanan mülkü Türkmenistan mevzuatında öngörülen biçimde sigorta ettirme yükümlülüğü;

e) kiraya verenin, kiralanan mülkün durumunu control etmesine ilişkin prosedür;

     7. kira sözleşmesine diğer kiralama şartları da dahil edilebilir.

Kaynak: Türkmenstan'ın ''Kiraya İlişkin'' Kanunu

2022