Türkmenistan’da kimler KDV mükellefidir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da kimler KDV mükellefidir?
Kurumsal ve özel kuruluşlar - özel girişimciler, Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen vergiye tabi işlemleri gerçekleştirdikleri durumlarda KDV mükellefidirler.

Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 95. Maddesi uyarınca, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefleri şu aşağıdakilerdir:

  • Kurumsal ve özel kuruluşlar - özel girişimciler, Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen vergiye tabi işlemleri gerçekleştirdikleri durumlarda KDV mükellefidirler.

Ayrıca şu aşağıdakiler KDV’den muaftırlar:

  • Türkmenistan Merkez Bankası;
  • Türkmenistan’ın ‘’Hidrokarbon Kaynaklarına İlişkin’’ Kanunu uyarınca yüklenici ve taşeron olan taraflar. Bu kişilerin petrol faaliyetleri ile ilgili olmayan vergilendirilebilir işlemler gerçekleştirmeleri halinde, bu kişilere bu maddenin 1. fıkrasının hükmü uygulanacaktır;
  • özel sektöre ait tüzel kişiler;
  • basitleştirilmiş vergilendirme sistemine tabi işlerde özel girişimciler.

Kaynak: Türkmenistan Vergi Kanunu

2022