Türkmenistan’da bir girişimcinin hakları nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da bir girişimcinin hakları nelerdir?
Türkmenistan'da bir girişimcinin kendi mülklerini yöneten diğer öznelerin çalışmalarına katılma hakkı mevcuttur.

Türkmenistan’ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 6. Maddesine göre, Türkmenistan’da bir girişimci aşağıdaki haklara sahiptir:

 • işlerini yürütmek için herhangi bir işletme türü oluşturmak;
 • işletmelerin mülkiyet türü ne olursa olsun, mülklerini, diğer mülklerini, mülkiyet ve mülkiyet dışı haklarını tamamen veya kısmen satın almak;
 • kendi mülklerini yöneten diğer öznelerin çalışmalarına katılmak;
 • tarafların mutabakatı ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarını kullanmak;
 • sözleşme hükümlerine ve mevzuatta öngörülen diğer şartlara uygun olarak çalışanları işe almak ve işten çıkarmak;
 • ücretli çalışanların emeği için ücret türlerini, sistemlerini, miktarını, ayrıca diğer gelir türlerini bağımsız olarak belirlemek;
 • ekonomik faaliyet programını bağımsız olarak hazırlamak, ürün tedarikçilerini ve ürünlerinin alıcılarını (işler, hizmetler) seçmek, Türkmenistan mevzuatına ve imzalanan sözleşmelere uygun olarak onlar için fiyat ve tarifeler belirlemek;
 • banka hesapları açmak, para işlemleri ve diğer işlemleri yapmak;
 • çalışmalarında mühür, kaşe, resmi belge, logo, marka kullanmak;
 • elinde kalanları (gelirini) özgürce tasarruf etmek. Girişimcilik faaliyeti sözleşmeye dayalı olarak yürütüldüğünde elde edilen karın dağıtım sırası sözleşmede belirlenir;
 • sınırsız olarak, herhangi miktarda gelir elde etmek;
 • devlet sosyal koruma sistemini kullanmak;
 • devlet kurumlarının ve diğer kurumların haklarını veya yasal çıkarlarını ihlal eden eylemlerinden şikayet etmek;
 • Türkmenistan mevzuatına uygun olarak, dış ekonomik ilişkilerde katılımcı olarak hareket etmek.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu

 

2022