Bir denetçinin mesleki sertifikası hangi durumlarda iptal edilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
  Bir denetçinin mesleki sertifikası hangi durumlarda iptal edilir?
Aşkabat, Türkmenistan

Bir denetçinin mesleki yeterlilik sertifikası, bir bireyin denetçi olarak mesleki yeterliliğini teyit eden belgedir.

Türkmenistan'ın "Denetçilik Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu'nun 8. Maddesi uyarınca, aşağıdaki durumlarda denetçinin mesleki seviye sertifikası ve denetçinin ek mesleki seviye sertifikası iptal edilir:

1) sertifikaların şüpheli belgeler kullanılarak elde edildiğinin tespiti sırasında;

2) belirli bir süre için mesleki çalışma hakkının kısıtlanmasını öngören mahkeme kararı yasal olarak yürürlüğe girdiğinde;

3) denetçinin bu Kanunun gerekliliklerini ve Milli denetim standartlarını ihlal etmesi durumunda;

4) denetçi, denetçinin mesleki görgü kurallarını defalarca ihlal ettiğinde;

5) denetçi raporu, belirlenen prosedüre uygun olarak açıkça yalan olarak ilan edilmesinden sonra denetçi tarafından imzalanmışsa;

6) denetçi veya denetim kuruluşu iş kalitesine ilişkin dış kontrolden geçmeyi reddettiğinde;

7) denetçi, mesleki seviye sertifikasını aldığı andan itibaren iki yıl içinde denetim çalışması yapmamışsa.

Denetçi mesleki seviye sertifikasının, denetçi ek mesleki seviye sertifikasının iptaline ilgili Komisyon tarafından karar verilir.

Mesleki seviye sertifikası iptal edilen denetçi, mesleki sınava yeniden girmek için iptal tarihinden itibaren en az üç yıl sonra ilgili Komisyona başvurabilir.

Kaynak: Türkmenistan'ın "Denetçilik Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu

2022