Türkmenistan'da reklamına izin verilmeyen mallar ve hizmetler nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da reklamına izin verilmeyen mallar ve hizmetler nelerdir?
Eğer böyle bir kayıt yoksa, devlet kaydına tabi malların reklamına izin verilmez.

Türkmenistan'ın "Reklam Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu'nun 6. Maddesi'ne göre, aşağıdakilerin reklamına izin verilmez:

1) Türkmenistan mevzuatına göre üretimi ve satışı yasak olan mal ve hizmetler;

2) üretim ve dağıtım için lisans veya diğer özel izinlerin gerekli olduğu mal ve hizmetler, bu tür izinlerin bulunmaması durumunda;

3) böyle bir kayıt yoksa, devlet kaydına tabi mallar;

4) Türkmenistan'da sertifikaya tabi mal ve hizmetler, eğer böyle bir uygunluk belgesi yoksa;

5) ilaçlar, psikotrop maddeler, bunların öncülleri; narkotik veya psikotrop maddeler içeren bitkiler ve bunların parçaları;

6) tütün, tütün ürünleri ve sigarillolar, nargileler, sigara kağıdı, çakmaklar dahil olmak üzere sigara aksesuarları;

7) alkollü içecekler, bira ve şarap ürünleri;

8) alkol, tütün ve tütün mamullerine talep ve ilgi uyandırmayı amaçlayan ödüllü oyunlar, piyangolar ve diğer faaliyetler yürütmek;

9) doğrudan veya dolaylı olarak alkol, tütün veya tütün ürünlerinin reklamını yapan, tütün veya tütün ürünleri adları olarak bilinen ticari markalar veya parçalarının tanıtımını yapan mal ve hizmetler;

10) tütün, tütün ürünleri veya alkollü içeceklerin adını, ticari markasını veya görüntüsünü kullanan faaliyetlere sponsorluk;

11) tütün, tütün ürünleri veya alkollü içeceklerin adını ve ticari markasını kullanan ürünler (tişörtler, şapkalar ve diğer ürünler);

12) insan organlarına ve/veya dokularına yonelik talep ve/veya teklifler;

13) gebeliğin yapay olarak sonlandırılması için tıbbi hizmetler;

14) pornografik materyaller, basılı ürünler, resimler ve diğer pornografik medya;

15) potansiyel mağdurları insan kaçakçılığına, antisosyal davranışlara çekmeyi amaçlayan yönelik faaliyetler;

16) anne sütü muadillerinin (bebekler için süt formülleri) kitle iletişim araçlarına, sağlık veya eczacılık personeline yönelik özel bilimsel yayınlara bu tür reklamların yerleştirilmesi kapsam dışıdır;

17) biyolojik olarak aktif takviyeler;

18) enerji içecekleri;

19) hipnozcular, şifacılar, medyumlar, astrologlar, kahinler, kahinler ve olayları tahmin edebildiğini ve doğaüstü yetenek ve güçleri kullandığını iddia ederek, diğer insanların manevi dünyalarını, mülkiyetlerini, cevresini etkileyen hizmetleri (işleri) ve ayrıca belirtilen çalışmayı öğretmek için hizmetler;

20) cinsel nitelikli, ayıca psikolojik yardım, iletişim, rahatlama, masaj, eğlence ve diğer faaliyetler;

21) Türkmenistan'ın tüzel kişiliği veya özel girişimcisi olarak kayıtlı olmayan bireylerin para, elektronik fonlar ve vatandaşların diğer mallarını ücrete dayalı olarak çekme faaliyetleri;

22) Türkmenistan mevzuatına göre kayıtlı olmayan dini kuruluşlar ve dini okullar;

23) geleneksel kumarhane, elektronik kumarhane ve internet kumarhanesi;

24) piroteknik ürünler, patlayıcı maddeler ve malzemeler;

25) askeri amaçlı silahlar ve ürünler;

26) insan zihnini etkileyen eylemler.

Kaynak: Türkmenistan'ın "Reklam Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu

2022