Türkmenistan’da bir denetim kurumunun ana görevleri nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da bir denetim kurumunun ana görevleri nelerdir?
Yetkili makama Türkmenistan’ın denetim çalışmalarını düzenleyen normatif yasal düzenlemelerin taslakları hakkında tavsiyelerde bulunmak, denetim kurumunun ana görevleri arasında yer almaktadır.

Türkmenistan’ın ‘’Denetim Faaliyelerine İlişkin’’ Kanunu’nun 27. Maddesine göre, bir denetim kurumunun ana görevleri şu aşağıdakilerdir:

 • üyelerinin çıkarlarını kamu makamlarında temsil etmek;
 • denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konularda üyelerinin hak ve hukuki menfaatlerini korumak;
 • yetkili makama Türkmenistan’ın denetim çalışmalarını düzenleyen normatif yasal düzenlemelerin taslakları hakkında tavsiyelerde bulunmak;
 • Milli denetim standartlarının ve denetçilerin mesleki etiğinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katılım;
 • denetim kurumu üyeliği için yeknesak şartlar belirlemek;
 • yetkili makam kararı ile kendi üyelerinin diğer bağımsız denetçilerin ve denetim kurumları üyelerinin dış kalite kontrolünün yürütülmesine katılımını sağlamak;
 • üyelerine Türkmenistan’ın denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin düzenleyici yasal belgelerinin sağlanmasına yardımcı olmak;
 • denetçilerin mesleki gelişimini organize etmek;
 • denetim hizmetlerinin pazar araştırması, denetim işinin ilerletilmesi ve iyileştirilmesi için teklifler geliştirmek;
 • bağımsız denetçilerin ve denetim kuruluşlarının çalışmalarını incelemek, genelleştirmek, analiz etmek ve sonuçlarına göre çalışmalarını iyileştirmeye yönelik öneriler hazırlamak;
 • Türkmenistan mevzuatı tarafından belirlenen diğer görevler.

Türkmenistan’da denetim faaliyetlerinin kamu tarafından düzenlenmesine ilişkin görevlerin yürütülmesi amacıyla, kurucuları denetçiler ve denetim kurumlarından oluşan kamu denetim kurumları kurulabilir.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Denetim Faaliyelerine İlişkin’’ Kanunu

2022