Türkmenistan’da mimari faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da mimari faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri nelerdir?
Mimari faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler arsaya bitişik binaların, yapıların maliki ve kullanıcılarının hak ve hukuki menfaatlerini gözetmekle yükümlüdürler.

Türkmenistan’ın ‘’Mimari Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca, mimari faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler şu aşağıdakileri ifa etmekle yükümlüdürler:

  • devlet standartlarına, inşaat yönetmeliklerine ve düzenlemelerine, tasarım için başlangıç ​​verileri gerekliliklerine ve ayrıca yerleşim yerlerinin inşasına ilişkin yerel düzenlemelere uymak;
  • mimari objelerin oluşturulmasına yönelik inşaat işlerinin tasarımı, inşası ve uygulanması sırasında arsaya bitişik binaların, yapıların maliki ve kullanıcılarının hak ve hukuki menfaatlerini gözetmek;
  • mimari projenin ticari sırrını oluşturan bilgilerin yanı sıra, siparişçinin (inşaatçi) rızası olmadan mimari projeyi uygulama niyeti hakkındaki bilgileri ifşa etmemek;
  • bir inşaat için müteahhitlik sözleşmesi imzalanırken, mimari bir nesnenin inşasını incelenirken ve söz konusu nesne kullanım için kabul edilirken, müteahhitlik kurumunun gelirlerine kişisel bir ilgi olduğunda siparişçi temsilcisinin yükümlülüklerini üstlenmemek, ayrıca ihalede jüri üyesi olarak, mimari proje ihalesinde yer almamak;
  • siparişçinin projelendirmek için tasarım çalışmasında açıklanan bu maddenin gereklilikleriyle çelişmeyen gereksinimlerine uymak.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Mimari Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu

 

2022