Türkmenistan’da yapılan ticaret türleri nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da yapılan ticaret türleri nelerdir?
Gezici ticaret, belirlenmiş yerlerde veya ticari tesisin kalıcı konumu dışında belirli bir bölgede gerçekleştirilen perakende ticaret türüdür.

Türkmenistan Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca, ticaret şu aşağıdaki türlerde yapılabilir:

  • Alıcı ile bireysel iletişim yoluyla ticaret - ticari tesisin satıcısı ile alıcı arasındaki etkileşimin pratikte bireysel ve doğrudan olduğu ticaret.
  • Self-servis ticaret - alıcının gerekli malları seçmek amacıyla mallara doğrudan erişiminin olduğu ve ardından kasa aracılığıyla ödemenin yapıldığı ticaret.
  • Müzayede yoluyla ticaret - Türkmenistan Medeni Kanunu’na uygunlukta düzenlenen müzayedede gerçekleştirilen malların satışı.
  • Fuar - mal alım satımı için bir sözleşme yapmak amacıyla belirlenmiş bir yerde zaman zaman düzenlenen bir mal ticareti (mal numuneleri pazarı).
  • Mesafeli ticaret - satış sözleşmesinin, alıcının malı kataloglar, broşürler, kitapçıklar, fotoğraflar, posta ve elektronik iletişim yoluyla tanıması ve satıcı tarafın malları alıcıya teslim etmesi şartıyla gerçekleştirilen ticaret.
  • Gezici ticaret - belirlenmiş yerlerde veya ticari tesisin kalıcı konumu dışında belirli bir bölgede gerçekleştirilen perakende ticaret.
  • Numune ticareti - malların satış yerinde sergilenen, ticari faaliyetlerin konusu tarafından sunulan mal örneğine alıcının aşina olması temelinde sonuçlanan, malların perakende satış sözleşmesi kapsamında malların satışı. Malları numunelerle satarken, alıcıya gösterilen numuneleri tanıma, gerekli malları seçme, satın alma ve ayrıca sözleşmede aksi belirtilmedikçe bunların belirtilen yere teslimatı fırsatı verilir.
  • Satış otomatlarının kullanımıyla ticaret - mal satışının, ticari faaliyetlerin konusunun katılımı olmadan bu tür otomatik araçların bulunduğu yerde malları almaya ve ödemelerini yapmaya izin veren, otomatik araçlar kullanılarak gerçekleştirilen ticaret.
  • Ağ pazarlaması - bir mağaza dışı perakende ticaret şeklinin, üretici adına mal satmak amacıyla potansiyel alıcılarla doğrudan temas kuran, ayrıca benzer haklara sahip ortakları çekme hakkına sahip bağımsız distribütörler (satış acenteleri) ağının oluşturulmasına dayalı, doğrudan satış türü.
  • Mal satışı.

Ürün üreticisi ile medeni hukuk ilişkisi içinde olan ve onun adına mal satan bireysel girişimciler ve tüzel kişiler distribütör (satış acentesi) olarak hareket edebilirler.

Kaynak: Türkmenistan Ticaret Kanunu

2022