Analiz

Türkmenistan DTÖ'de Gözlemci statüsü elde etmek istiyor

Ticaret ve ekonomik alanı dahil karşılıklı yarar sağlayan uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkmenistan’ın ülkenin ekonomik potansiyelini güçlendirmeyi ve nüfusun refahını artırmayı amaçlayan politikasının önemli bir yönüdür....
2022