Özet

Türkmenistan’da kimler KDV mükellefidir?

Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 95. Maddesi uyarınca, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefleri şu aşağıdakilerdir: Kurumsal ve özel kuruluşlar - özel girişimciler, Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen...

Deneme süreli iş sözleşmesi ne zaman yapılır ve feshedilir?

Türkmenistan İş Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, bir iş sözleşmesi yapılırken tarafların mutabakatı üzerine çalışanın görevlendirilen işe uygunluğunu kontrol etmek amacıyla bir deneme süresi belirlenebilir. Deneme...

Türkmenistan'da işletmeler nasıl bölünebilir ve ayrılabilirler?

Türkmenistan’ın ‘’İşletmelere İlişikin’’ Kanunu’nun 53. maddesine göre, işletmelerin bölünmesi ve ayrılması aşağıdaki şekilde yapılır: Bir işletmenin bölünmesi, bu işletmenin mülkiyetinin iki veya daha fazla yeni ortaya...

Türkmenistan'da tüketicinin kaliteli ürün talep etme hakkı

Türkmenistan’da bir tüketicinin kaliteli ürün (iş, hizmet) talep etme ve ürünün kalitesini kontrol etme hakları nelerdir? Türkmenistan’ın ‘’Tüketici Haklarını Korumaya İlişkin’’ Kanunu uyarınca, tüketici satın aldığı...

Türkmenistan'da serbest ekonomik bölgelerin finansmanı nasıl yapılır?

Serbest ekonomik bölgelerin oluşturulması, bakımı ve geliştirilmesinin finansmanı Türkmenistan’ın Serbest Ekonomik Bölgelere İlişkin’’ Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca gerçekleştirilir. Serbest ekonomik bölgeler, Komitenin (serbest ekonomik bölgelerin idari...

Türkmenistan'da gıda pazarı üzerinde devlet kontrolü

Türkmenistan'ın ‘’Gıda Güvenliğine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, gıda piyasası üzerindeki devlet denetimi Türkmenistan’da gıda üretiminin gerekli ve gerçek gıda seviyesi dengesi temelinde Türkmenistan Bakanlar Kurulu ve...

Türkmenistan'da maske takma zorunluluğu nerelerde geçerli?

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanı Nurmuhammet Amannepesov, Türkmenistan'da mevsimsel bulaşıcı hastalıkların önlenmesine ilişkin 17 Ağustos 2020’de kabul edilen Kararnamede 6 Haziran 2022’de değişiklik yaptı....
2022