Türkmenistan'daki girişimcilik faaliyetlerinde rekabetin kısıtlanmasının önlenmesi kavramı nedir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'daki girişimcilik faaliyetlerinde rekabetin kısıtlanmasının önlenmesi kavramı nedir?
Üretimi sınırlandırılması, pazarların paylaşılması, yüksek veya düşük fiyatları sürdürmek için gizli anlaşmalar yapılmasına izin verilmez.

Türkmenistan'ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, Türkmenistan mevzuatında aksi belirtilmedikçe, girişimcilerin rekabeti kısıtlayan eylemlerde, ayrıca aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmez:

  • bir rakibin itibarını zedeleyen eylemlerde bulunmak, üretimi sınırlamak, pazarları paylaşmak, yüksek veya düşük fiyatları sürdürmek için gizli anlaşma yapmak;
  • diğer üreticilerin ürünlerinin kopyalanmasına izin veren ürün (şirket) sembollerinin ve bilgilerinin kişinin kendi adına transfer edilmesi ve yasa tarafından kabul edilmeyen diğer eylemlerin gerçekleştirilmesi.

Rekabetin kısıtlanması ve kanunda öngörülmeyen diğer eylemler sonucunda elde edilen menfaatler, öngörülen şekilde haksız rekabet sağlayan kişilerden geri alınır.

Kaynak: Türkmenistan'ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu

2022