Türkmenistan'da işletmeler nasıl bölünebilir ve ayrılabilirler?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da işletmeler nasıl bölünebilir ve ayrılabilirler?
Bir işletmenin bölünmesi, bu işletmenin mülkiyetinin iki veya daha fazla yeni ortaya çıkan işletme arasında paylaştırılmasıyla gerçekleştirilir.

Türkmenistan’ın ‘’İşletmelere İlişikin’’ Kanunu’nun 53. maddesine göre, işletmelerin bölünmesi ve ayrılması aşağıdaki şekilde yapılır:

  1. Bir işletmenin bölünmesi, bu işletmenin mülkiyetinin iki veya daha fazla yeni ortaya çıkan işletme arasında paylaştırılmasıyla gerçekleştirilir. Aynı zamanda bölünen işletmenin hak ve yükümlülükleri, ayrılma bilançosuna uygun olarak yeni ortaya çıkan işletmelere devredilir. Bir işletmenin bölünmesi, tüzel kişilik olarak varlığının sona ermesini gerektirir.
  2. Bir veya birkaç işletmenin bir işletmeden ayrılması, ona ait mülkün bir kısmının ayrılması ve yeni ortaya çıkan bir veya birkaç işletmeye devredilmesi ile gerçekleştirilir. Aynı zamanda yeniden düzenlenen işletmenin hak ve yükümlülüklerinin bir kısmı, ayrılma bilançosuna uygun olarak yeni ortaya çıkan işletmelere devredilir. Kendisinden başka bir işletmenin ayrıldığı ana işletme, bağımsız bir ekonomik faaliyet konusu olmaya devam eder.
  3. Kayıtlı sermayeye eşit katılım ilkesine dayalı bir işletmenin tüzüğünde aksi belirtilmedikçe, bölünmesi, ayrılması üzerine, her katılımcı yeni ortaya çıkan işletmelerin her birinin kayıtlı sermayesinde, yeniden düzenlenen işletmenin kayıtlı sermayesindeki payına eşit bir pay alma hakkına sahiptir. Bir işletmenin bölünmesi, ayrılması sırasında, katılımcıların bölünmeden önce var olan kayıtlı sermayedeki paylarının yeni kurulan işletmelerdeki oranları değiştirilebilir.

Kaynak: Türkmenistan'ın ''İşletmelere İlişkin'' Kanunu 

2022