Özet

Türkmenistan’da bir girişimcinin hakları nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 6. Maddesine göre, Türkmenistan’da bir girişimci aşağıdaki haklara sahiptir: işlerini yürütmek için herhangi bir işletme türü oluşturmak; işletmelerin mülkiyet türü ne olursa...

Türkmenistan’da bir girişimcinin yükümlülükleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Girişimcilik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca, Türkmenistan’da bir girişimcinin yükümlülükleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: ücret karşılığı çalışanlara devlet tarafından belirlenen asgari miktardan az olmamak üzere ödeme...

Türkmenistan’da kimler KDV mükellefidir?

Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 95. Maddesi uyarınca, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefleri şu aşağıdakilerdir: Kurumsal ve özel kuruluşlar - özel girişimciler, Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen...

Deneme süreli iş sözleşmesi ne zaman yapılır ve feshedilir?

Türkmenistan İş Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, bir iş sözleşmesi yapılırken tarafların mutabakatı üzerine çalışanın görevlendirilen işe uygunluğunu kontrol etmek amacıyla bir deneme süresi belirlenebilir. Deneme...

Türkmenistan'da işletmeler nasıl bölünebilir ve ayrılabilirler?

Türkmenistan’ın ‘’İşletmelere İlişikin’’ Kanunu’nun 53. maddesine göre, işletmelerin bölünmesi ve ayrılması aşağıdaki şekilde yapılır: Bir işletmenin bölünmesi, bu işletmenin mülkiyetinin iki veya daha fazla yeni ortaya...

Türkmenistan'da tüketicinin kaliteli ürün talep etme hakkı

Türkmenistan’da bir tüketicinin kaliteli ürün (iş, hizmet) talep etme ve ürünün kalitesini kontrol etme hakları nelerdir? Türkmenistan’ın ‘’Tüketici Haklarını Korumaya İlişkin’’ Kanunu uyarınca, tüketici satın aldığı...

Türkmenistan'da serbest ekonomik bölgelerin finansmanı nasıl yapılır?

Serbest ekonomik bölgelerin oluşturulması, bakımı ve geliştirilmesinin finansmanı Türkmenistan’ın Serbest Ekonomik Bölgelere İlişkin’’ Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca gerçekleştirilir. Serbest ekonomik bölgeler, Komitenin (serbest ekonomik bölgelerin idari...
2022