Özet

Kalkınma boyutları kavramı

Zaman içinde evrim geçiren kalkınma kavramının bugün sürdürülebilir büyüme, üretim biçiminde yapısal değişim, teknolojik yenilik, sosyal, siyasal ve kurumsal yenileşme ve insanların yaşam koşullarında yaygın...

Türkmenistan'da fuar düzenleme yönetmeliği

Türkmenistan’ın ‘’Ticari Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu uyarınca fuar, mal alım satım sözleşmesinin yapılması amacı ile, belirli bir yerde ve belirli aralıklarla düzenlenen ticaret pazarıdır (ürün numunelerinin...

Türkmenistan’da vergi mevzuatı kavramı

Türkmenistan’ın Vergi Kanunu, Türkmenistan Devlet bütçesine dahil olan vergi sistemini, vergilendirmenin genel ilkelerini, ortaya çıkma sebeplerini (değişiklik, fesih) ve vergi ödeme yükümlülüklerini yerine getirme usullerini,...

TurkmenExporters.com.tm: Girişimciler için ihracat platformu

Günümüz girişimcilik faaliyetlerinde en önemli başarı kriterlerinin biri de ihracat göstergeleridir. Mal ve hizmetlerin yurt dışına satılması anlamına gelen ihracat kavramı, Türkmenistan’ın dış siyaseti ve...

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu ve ekonomik, yasal önemi

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu, Türkmenistan Milli ekonomisinin gelişmesine ve ekonomik güvenliğine katkıda bulunan gümrük faaliyetlerinin yasal, ekonomik ve organizasyonel temelini tanımlamaktadır. Türkmenistan’daki gümrük faaliyetleri, ülkenin gümrük sınırından...

Türkmenistan'da kimler emlakçılık mesleğini icra edebilir?

Türkmenistan’ın ‘’Emlakçılık Faliyetlerine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, emlakçı yeterlilik belgesine sahip kişiler emlakçı olarak mesleki faaliyetlerde bulunabilirler. Emlakçılık mesleki yeterlilik belgesi, emlakçılık mesleğini icra etmek üzere başvuran...
2022