Özet

Pazarlamada reklamın rolü

Reklam, pazarlamada ana odak alanlarının biridir. Reklam, bilinmeyen insan topluluğunu hedef alan ve reklamı yapılan nesneye dikkat çekmek, o nesneye ilgi duyulmasını sağlamak veya pazarlamak...

Türkmenistan'da hisseli inşaate katılma sözleşmesinin içeriği

Hisseli inşaat katılım sözleşmesine neler dahil edilmelidir? Türkmenistan’ın "Konut ve diğer gayrimenkul eşyaların nesnelerinin hisseli inşaat yapımına ilişkin" Kanunu’na göre, hisseli inşaat katılım sözleşmesi şunları içermelidir: Hisseli...

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası hakkında

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tüzel kişiliğe sahip olmakla beraber, mülküyet türüne bakmaksızın işletmeleri, kuruluşları, tüzel kişilik oluşturmadan faaliyet gösteren  girişimcileri gönüllü olarak birleştiren...
2022