Özet

Otofinansman kavramı nedir?

Otofinansman, başka bir deyişle kendi kendini finanse etmek, ekonomide işletmelerin maliyetlerini ve giderlerini hesaplama yöntemidir ve işletmenin maddi açıdan tamamen kendi kendine yetebilmesi demektir. İşletmenin...

Türkmenistan’da ürün reklamı nasıl gerçekleştirilir?

Türkmenistan’ın ''Ticarete ilişkin'' Kanunu uyarınca ürün reklamı, alıcılara ürünün kalitesi, markası, işlevinin yanı sıra ilgili ürün reklamının dışarıda yapılması, fuarlarda sergilenmesi, satışa sunulması, alıcıların ürünü...

Türkmenistan’da indirimli ve promosyonlu satışlar nasıl yapılabilir?

Türkmenistan’ın "Ticarete ilişkin" Kanunu uyarınca, indirimli mal satışlarının ve mal satışlarına yönelik özel promosyonların özellikleri yürürlüktedir. Malların indirimli satışı, malların ucuz fiyatlardan satıldığı perakende ticaret şeklidir. Özel...

Türkmenistan'da hissedar hakları nelerden ibaret?

Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere ilişkin" Kanununa uygunlukta, anonim şirketi iştirakçilerinin anonim şirkete ilişkin zorunlu haklarını teyit eden, belirli bir hisse sayısına bölünmüş, gerçek ve tüzel kişi...

Türkmenistan’da tüzel kişilerin mülkiyet hakları nelerdir?

Türkmenistan’ın "Mülkiyete ilişkin" Kanunu uyarınca mülkiyet, bu mülkün dağıtımının (Mülkiyetin) sosyo-ekonomik ve organizasyonel biçimlerini karakterize eden ekonomik ve yasal ilişkiler sistemidir. Mülkiyet hakkı, bu mülkün mülkiyeti,...

Türkmenistan’da girişimcinin yasal hakları nelerdir?

Türkmenistan’ın "Girişimciliğe İlişkin" Kanunu, tüm mülkiyet türlerinde eşitlik kurallarını uygulamak, vatandaşların kendi mülkiyetlerine özgürce sahip olmaları ve hangi alanlarda faaliyet yürüteceklerine dair özgür seçim yapabilmeleri...

Malların menşe yerleri adlarının kullanımı nasıl gerçekleşir?

Üreticilerin mallarını farklılaştırmak için malların menşe yerlerinin adları yaygın olarak kullanılmaktadır. Malların menşe yerini belirten adlar, Türkmenistan’ın "Malların menşe yerlerinin adlarına ilişkin" Kanunu temelinde düzenlenir. Daha...
2022