Türkmenistan’da tüzel kişilerin mülkiyet hakları nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da tüzel kişilerin mülkiyet hakları nelerdir?
Türkmenistan tüzel kişiliklerinin mülkiyeti, işletmelerin mülkiyeti ve girişimcilik birliklerinin mülkiyeti olmak üzere, 2’ye ayrılıyor.

Türkmenistan’ın "Mülkiyete ilişkin" Kanunu uyarınca mülkiyet, bu mülkün dağıtımının (Mülkiyetin) sosyo-ekonomik ve organizasyonel biçimlerini karakterize eden ekonomik ve yasal ilişkiler sistemidir.

Mülkiyet hakkı, bu mülkün mülkiyeti, kullanımı ve tasarrufuna yönelik yasal olarak düzenlenen kamu (mülk ve mülk olmayan şahsi) ilişkileridir.

Türkmenistan tüzel kişiliklerinin mülkiyeti, işletmelerin mülkiyeti ve girişimcilik birliklerinin mülkiyeti olmak üzere, 2’ye ayrılıyor.

Türkmenistan’ın tüzel kişiliklerinin mülkiyet hakları:

İşletmenin mülkiyeti, vatandaşın mülkiyetinin ve (veya) tüzel kişiliğin oluşturulduğu işletmeyle birleştirilmesinin yanı sıra Türkmenistan mevzuatına uygunlukta devlete ait mülkiyet nesnelerinin devlet mülkiyetinden çıkarılmasının ve özelleştirilmesinin bir sonucu olarak oluşur.

Mülk sahibi olarak oluşturulan ve tüzel kişilik olan anonim şirketler, ekonomi toplulukları ve diğer işletmeler, onların katılımcıları tarafından mevduat ve diğer katkılar şeklinde onlara verilen mülkün, ayrıca girişimcilik faaliyeti sonucunda elde edilen ve Türkmenistan mevzuatına aykırı olmayan diğer dayanaklarla elde edilen mülklerin mülkiyet haklarına sahip olurlar. Anonim şirketler, aynı zamanda hisselerinin satışından elde edilen gelirlerin de sahibidir.

İşletmeler, karşılıklı anlaşma kapsamında tüzel kişiliğin haklarına sahip olan dernekler, kurumlar ve diğer türden girişimcilik birlikleri ile birleşebilirler.

Girişimcilik birlikleri, katılımcıları tarafından gönüllü olarak kendi mülkiyetine verilen ve girişimcilik birliğinin faaliyetinin bir sonucu olarak edinilen mülklerin mülkiyet hakkına sahip olurlar.

Kaynak: Türkmenistan’ın "Mülkiyete ilişkin" Kanunu

2022