Türkmenistan’da girişimcinin yasal hakları nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da girişimcinin yasal hakları nelerdir?
Girişimci, faaliyetlerini yürütmek için türü farketmeksizin girişimcilik oluşturma hakkına sahiptir.

Türkmenistan’ın "Girişimciliğe İlişkin" Kanunu, tüm mülkiyet türlerinde eşitlik kurallarını uygulamak, vatandaşların kendi mülkiyetlerine özgürce sahip olmaları ve hangi alanlarda faaliyet yürüteceklerine dair özgür seçim yapabilmeleri temelinde iş becerikliliği ve yaratıcılık kabiliyetlerini yaygın bir şekilde ortaya çıkarılması için uygun koşullar oluşturmayı amaçlamaktadır.

Girişimci, Türkmenistan’ın "Girişimciliğe İlişkin" Kanunu uyarınca, şu aşağıdaki yasal haklara sahiptir:

 • Faaliyetlerini yürütmek için türü farketmeksizin girişimcilik oluşturmak;
 • İşletmelerin mülkiyet türüne bakılmaksızın, mülklerini, diğer mülklerini, mülkiyet ve mülkiyet dışı haklarını tamamen veya kısmen elde etmek;
 • Mülklerini işleten diğer kuruluşların faaliyetlerine katılmak;
 • Şahısların ve tüzel kişilerin mülklerini tarafların rızası ile kullanmak;
 • Sözleşmeye dayalı ve diğer yasal şartlar altında çalışanları işe almak ve işten çıkarmak;
 • Ücretli çalışanların ücret türlerini, sistemlerini ve miktarlarını ve diğer gelir türlerini bağımsız olarak belirlemek;
 • Bağımsız olarak bir iş programı geliştirmek, tedarikçilerini ve ürünlerinin alıcılarını seçmek (işler, hizmetler), onlar için Türkmenistan yasalarına ve imzalanan sözleşmelere uygun fiyatlar ve tarifeler belirlemek;
 • Bankalarda hesap açmak, nakit işlemleri ve diğer işlemleri gerçekleştirmek;
 • Faaliyetlerinde mühür, resmi belgeler, sembol, ticari marka kullanmak;
 • Elinde kalan gelirin kullanımı ile ilgili özgür iradeye sahip olmak. Girişimcilik sözleşmeye dayalı olarak yürütüldüğünde kazanılan karların dağıtım prosedürü sözleşme ile belirlenir;
 • Sınırsız miktarda gelir elde etmek;
 • Devlet nüfusun sosyal korunması sisteminden yararlanmak;
 • Devlet organlarının ve diğer kurumların haklarını veya yasal menfaatlerini ihlal eden eylemlerine karşı, belirtilen şekilde şikayette bulunmak;
 • Türkmenistan mevzuatı uyarınca dış ekonomik ilişkilere katılımcı olarak hareket etmek.

Kaynak: Türkmenistan’ın "Girişimciliğe İlişkin" Kanunu

2022