Türkmenistan'da hissedar hakları nelerden ibaret?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da hissedar hakları nelerden ibaret?
TSGB’nin 13. kuruluş yıldönümüne adanan sergi, Aşkabat, Türkmenistan

Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere ilişkin" Kanununa uygunlukta, anonim şirketi iştirakçilerinin anonim şirkete ilişkin zorunlu haklarını teyit eden, belirli bir hisse sayısına bölünmüş, gerçek ve tüzel kişi sermayelerinin öz sermaye ile birleşmesi temelinde kurulmuş bir girişimdir.

Hissedarların hakları aşagıdakilerden ibarettir:

  • Anonim şirketin tüzüğünde tanımlanan anonim şirket faaliyetlerine katılma;
  • Anonim şirketin faaliyetlerinden elde edilen gelirin bir kısmını (temettü) alma;
  • Bu Kanunda ve anonim şirket tüzüğünde belirtilen şekilde kendilerine ait anonim şirket hisseleri ile işlem yapma;
  • Hisse tarafından sağlanan hakları (ya da hakların bir kısmını) temsilcisine (temsilcilerine) devretme;
  • Anonim şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgi edinmenin yanı sıra muhasebe ve raporlama verileri ve diğer belgelerle birlikte anonim şirket tüzüğünde belirtilen şekilde bilgi sahibi olma;
  • Anonim şirketin tasfiyesi halinde, alacaklılar ile olan hesaplaşmalardan sonra kalan mülkün değerinin bir kısmını veya tamamını Türkmenistan mevzuatına ve anonim şirket tüzüğüne uygunlukta alma;
  • Anonim şirket tarafından alınan kararları mahkeme aracılığı ile tartışma.

Hissedarlar, düzenleyici yasal kurallar ve anonim şirket tüzüğünde öngörülen diğer hakların yanı sıra anonim şirket tarafından üretilen ürünlerden (hizmetlerden) yararlanma haklarına, anonim şirketin yeni ihraç hisselerini almaya yönelik imtiyazlı haklara sahip olabilirler.

Kaynak: Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere ilişkin" Kanunu

2022