Türkmenistan’da ürün reklamı nasıl gerçekleştirilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da ürün reklamı nasıl gerçekleştirilir?
Gerçek veya tüzel kişiler, ürünün reklamını yapan ücretsiz reklam eklerini dağıtma hakkına sahiptirler.

Türkmenistan’ın ''Ticarete ilişkin'' Kanunu uyarınca ürün reklamı, alıcılara ürünün kalitesi, markası, işlevinin yanı sıra ilgili ürün reklamının dışarıda yapılması, fuarlarda sergilenmesi, satışa sunulması, alıcıların ürünü test etmeleri, ürün fiyatında indirime gidilmesi, hediyelik eşya olarak dağıtılması ve diğer yöntemlerle bilgi verilmesi aracılığıyla gerçekleştirilir.

Ticari faaliyetin süjesi (Ticari işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi) ürünle birlikte entegre ürün formu ve ticaret objesininin ücretsiz reklam eklerini yayma hakkına sahiptir.

Ürün özellikleri ve kalite güvencesi ile ilgili yanlış bilgi verilmesine ve ürün fiyatında sahte indirim yoluyla reklamının yapılmasına izin verilmez.

Alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin her türlü reklamı yasaktır.

Ayrıca, Türkmenistan’ın ''Reklama ilişkin'' Kanunu uyarınca reklamveren, reklamın içeriğinden sorumludur. Reklamveren, yasaklandığına dair kendisine tebliğ edilen ve tebliğ edilecek olan reklamı yayınlayamaz.

Gerçek ve tüzel kişilerin fon kullanımı ve kıymetli evraklarla ilgili mali hizmetlere yönelik reklamı, reklamverenin ilgili faaliyeti gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu tasdik eden ve ilgili kurum tarafından verilen, numarası ve verildiği tarih belirtilmiş bir lisansın mevcut olduğu durumda mümkündür.

Kaynak: Türkmenistan’ın ''Ticarete ilişkin'' ve ''Reklama ilişkin'' Kanunu