Yorum

Yenilenebilir Enerji: Geleceğin yolculuğu

Dünyamız artan enerji ihtiyacı ve çevresel zorluklarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji, enerji güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik için önemli bir başlangıç noktasıdır. Ancak bu...

Metan emisyonlarının azaltılmasında eko-yakıtların rolü

Yenilenebilir yakıtlar, tarım, ormancılık, gıda, kentsel ve plastik atıklardan üretilen nötr veya düşük karbonlu sıvı yakıtlardır. Ulaşım, Avrupa Birliği'nde (AB) toplam sera gazı emisyonlarına yüzde 25’i...
2022