İhaleler

"Türkmendenizderyollary" Ajansı ekipman alımı için ihale ilan ediyor

14.02.2024 14.03.2024

"Türkmendenizderyollary" Ajansı, Türkmenbaşı şehrindeki Çarlak oteli için gerekli ekipmanların satın alınması için ihale ilan ediyor Parti No.1 450-500 KW kapasiteli klima için...

Şagadam Caddesi, No. 8 A, Türkmenbaşı şehri, Balkan vilayeti, Türkmenistan
2022