Reşit olmayan şahısla iş sözleşmesi hangi durumda yapılabilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Reşit olmayan şahısla iş sözleşmesi hangi durumda yapılabilir?
Türkmenistan İş Kanunu’nun 60. Maddesine göre, on altı ile on sekiz yaş arasındaki işçiler için çalışma saatleri haftada 36 saati geçemez.

Türkmenistan İş Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca:

  • İş sözleşmesi, on sekiz yaşına ulaşmış bir bireyle yapılabilir:
  • On sekiz yaşından küçük bir kişi ile iş sözleşmesi yapılmasına yalnızca kendi rızası ve ebeveynlerinden birinin (veli) rızası, vesayetle ve vesayet kurumunun izni ile, aynı zamanda sinematografik kurumlarda, tiyatrolarda, tiyatro ve konser organizasyonlarında, sirklerde sanat eserlerinin oluşturulması ve (veya) icrasında yer alması, ancak çalışmaları okul hayatına engel olmuyors, sağlığına ve ahlaki gelişimine zarar vermiyorsa izin verilir. Bu durumda iş sözleşmesi işçi adına ebeveynleri (velisi) tarafından imzalanır ve iş sözleşmesinin yapılmasına ilişkin rıza ve izin yazılı olarak resmileştirilir.
  • Türkmenistan İş Kanunu'nun 60. Maddesi uyarınca, on sekiz yaşından küçük kişilerin istihdamına, kısaltılmış çalışma süresi ile bir iş sözleşmesi akdedilerek izin verilir.

Türkmenistan İş Kanunu’nun 60. Maddesine göre, on altı ile on sekiz yaş arasındaki işçiler için çalışma saatleri haftada 36 saati, on altı yaşından küçükler için ise haftada 24 saati geçemez. 

Bu Kanunun 23. Maddesinin üçüncü bölümünde belirtilen kişilerin çalışma süreleri, bu fıkrada ilgili yaştaki kişiler için öngörülen azami çalışma sürelerinin yarısından fazla olamaz.

Kaynak: Türkmenistan İş Kanunu

 

2022