Türkmenistan’ın iç pazarında dolaşımda olan mallar için gereklilikler nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’ın iç pazarında dolaşımda olan mallar için gereklilikler nelerdir?
Berkarar Alışveriş Merkezi'nde bulunan Kämil Market mağazası, Aşkabat, Türkmenistan

Türkmenistan’ın ‘’Ticari Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu’nun 26. Maddesi uyarınca, Türkmenistan mevzuatının belirlediği kalite şartlarını karşılayan mallar iç piyasada dolaşıma tabidir.

Malların iç pazarda dolaşımı, menşeini doğrulayan belgeler, nakliye belgeleri, gelir belgeleri ve uygunluk belgesi varlığında gerçekleştirilir.

İç piyasada dolaşan mallar, gıda ve gıda dışı malların tüketici ambalajlarının işaretlenmesine ilişkin gereklilikleri karşılayan etiketlemeye sahip olmalıdır.

Malların etiketlenmesi aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • malların menşe ülkesinin adı;
 • üreticinin yasal adresi ve ticari markası;
 • malların adı;
 • malların bileşimi (bütünlüğü);
 • besin değeri, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) bulunmadığına dair bilgi - gıda ürünleri için;
 • üretim tarihi;
 • raf ömrü, saklama ömrü, servis ömrü;
 • saklama koşulları;
 • malların tanımlanabileceği normatif belgenin etiketlenmesi - ev eşyaları için;
 • barkod;
 • Türkmenistan mevzuatına uygun diğer bilgiler.

Bu maddenin dördüncü bölümünde öngörülen bilgilerin, Türkmenistan’ın resmi dilinde ve Rusça ve/veya İngilizce olarak ve üreticinin takdirine bağlı olarak diğer dillerde de etiketlerde, ambalajlarda ve ek sayfalarda yer alması gerekmektedir.

İç piyasada dolaşan alkollü içecekler ve tütün ürünleri, özel tüketim damgaları ile zorunlu etiketlemeye tabidir.

Malların depolanması ve taşınması, özel donanımlı binalarda depolama, bu amaçlara yönelik özel araçlarda taşıma da dahil kaliteleri ve tüketimleri için güvenlik gerekliliklerine uygunluk koşulları altında gerçekleştirilmelidir. Varsayılan durumlarda, bu tür gerekliliklere uygunluk, ilgili belgelere yapılan girişlerle teyit edilir.

Aşağıdaki türde malların satışı yasaktır:

 • dolaşımdan çekilen mallar;
 • özel izin olmaksızın dolaşımı sınırlı olan mallar;
 • telif hakkını ve/veya ilgili hakları ihlal ederek veya başka birinin ticari markasının yasa dışı kullanımıyla üretilen mallar;
 • üzerlerinde özel tüketim damgası olmaksızın, öngörülen şekilde işaretlemeye tabi olan eksize edilebilir mallar;
 • bu maddede ve Türkmenistan’ın diğer düzenleyici yasal düzenlemelerinde belirlenen malların etiketlenmesine ilişkin gereklilikleri karşılamayan mallar;
 • beraberindeki belgeleri olmayan mallar;
 • güvenlik gerekliliklerini karşılamayan ve düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uymayan, yetersiz kalitede mallar;
 • Türkmenistan mevzuatına göre satışı yasak olan diğer mallar.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Ticari Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu’nun 26. Maddesi

2022