Türkmenistan'da pamuk ekimi telematik olarak yönetiliyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da pamuk ekimi telematik olarak yönetiliyor
Dijital telematik sisteminin idare merkezi, Türkmenistan Tarım Kompleksi idare binasında oluşturuldu.

Bugünlerde Türkmenistan'da devam eden pamuk ekim sezonunun mekanize çalışmasında uygulanan dijital sistem, bu çiftçilik faaliyetinin dijital teknolojiler ve telematik aracılığıyla yönetilmesine dayanmaktadır.

Bu yılki pamuk ekim mevsiminde Türkmenistan genelinde bu yöntemin uygulanması, Ahal vilayetinin tarım alanlarında geçen yıl yapılan başarılı bir deneyin sonuçlarına dayanıyor. Yoğun sezonun mekanize çalışmalarında, dijital sistem evraklarının, yani dijital telematik sistemin kullanılması arazilerin pamuk ekimine hazırlanmasında ve isabetli ekim yapılmasında yüksek sonuçlar vermektedir.

Bu yöntem aynı zamanda pamuğun sıralar arası bakım çalışmalarının yüksek kaliteli ve isabetli gerçekleştirilmesine, el emeğinin azaltılmasına, örneğin, çapa ve sıra seyretlme işlemlerinin önemli ölçüde kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Bu bakımdan, pamuk ekiminden önce çok amaçlı traktör ve ekici ekipmanların ithalatı neticesinde bu yöntem vilayetlerde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Dijital telematik sisteminin idare merkezi, Türkmenistan Tarım Kompleksi idare binasında oluşturuldu. Ayrıca vilayetlerde idare merkezleri, ilçelerde kontrol noktaları oluşturuldu. Burada tarımsal teklifler üzerinde teknik işbirliği planlamak ve teknik sorunlar olması durumunda kısa sürede teşhis ve onarım çalışmaları yapmak mümkündür.

Üretim faaliyetlerinin uygulanmasında teknik ekipmanların değişimi için arazi sahibi, idari merkez ve teknik ekipman arasında uyumlu bir bağlantı kurulmuştur. Yani ev sahibinin talebi, yerel kontrol noktaları ve vilayet idare merkezleri ile ekipmanlara iletilen o günkü çalışmaların sonuçlarına ilişkin raporlar merkez yönetim departmanına gönderilir. Bu, ekipmanın boşta kalma süresinin azaltılmasına ve üretkenliğin artmasına olanak tanır.

Türkmenistan'ın tarım sektöründeki mekanize faaliyetlere dijital bir sistemin getirilmesinin temel amacı, ülkenin tarım sektörünün yenilikçi gelişimini sağlamaktan, tarımsal mahsullerin yetiştirilmesinden, arazilerin agroteknik kurallarına uygun olarak hassas bir şekilde işlenmesinden, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanımından, mahsul verimini arttırmaktan ve üretimde kullanılan tarım makinalarının yüksek verimlilik ve güvenilirliğini elde etmekten, sektörde dijital bir sistem üzerinde çalışacak uzmanların, teknisyenlerin uzmanlık seviyesinin sürekli iyileştirilmesinden ibarettir.

Ayrıca, tarım makinalarının performansı hakkında doğru bilgi vermek ve bu raporun performansını iyileştirmek, çalıştıkları sırada tarım makinalarının arızalarını tespit etmek ve en kısa sürede onarmak, ekipmanların yakıt ve yağlama giderlerinin isabetli raporlanmasını mümkün kılmaktadır.

Tarım sektöründe mekanize çalışmalar ile ilgili verilerin merkezi olarak toplanması, depolanması, analizi, işlenmesi ve günlük üretim faaliyetlerinin uygun şekilde yürütülmesi için pratik ve güvenilir bir temeldir.

Türkmenistan'da pamuk ekim sezonu mart ayı sonunda başladı. Bu yıl 620 bin hektarlık alana pamuk ekilecek.

2022