Türkmenistan ekonomisi dijital sisteme geçiyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan ekonomisi dijital sisteme geçiyor
Dijitalleşme artık her sektör için bir zorunluluk ve genel gelişim için ayrılmaz bir koşuldur.

3 Temmuz tarihinde düzenlenen ve yılın ilk yarısının özetlendiği genişletilmiş Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ekonominin tüm sektörlerinde dijital sistemin aktif bir şekilde uygulanmasının, Türkmenistan Milli ekonomisinin daha da geliştirilmesi yönündeki öncelikli alanlardan biri olduğunu belirledi.

TDH haber ajansının salı günkü haberine göre, halihazırda Türkmenistan Devlet Başkanı’nın tasdik ettiği 2025 yılına kadar amaçlanan Konsept hayata geçiriliyor. Bu belge, sektörlerin teknolojik dönüşümü ve devlet tarafından yönetimi, Türkmenistan’ın kaynakları ve üretim kapasitesi temelinde ekonomik kalkınma için benzersiz bir yol haritasıdır.

Belge, Konseptin amaçlarını ve hedeflerini, uygulama yollarını ve araçlarını, beklenen sonuçları özetleyen birkaç bölümü kapsamaktadır.

Dijitalleşme sadece istikrarlı bir pozitif büyüme hızı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlayarak dış koşulların oluşturduğu riskleri azalttı.

Bu bağlamda, yasal düzenleyici çerçeve iyileştirilmektedir. Bu bağlamda, Türkmenistan’da "İletişim ilişkin" (2019'da değiştirildiği şekliyle), "Türkmenistan'da İnternet ve İnternet Hizmetlerinin Gelişiminin Yasal Düzenlenmesine ilişkin", "Bilgiler ve Onların Korunmasına ilişkin", "Siber Güvenliğe ilişkin", "Elektronik Belge , Elektronik Belge Dolaşımı ve Dijital Hizmetlere ilişkin" Kanunları ve diğerleri kabul edildi.

Bu yılın ocak ayında Türkmenistan Devlet Başkanı’nın dijital ekonominin geliştirilmesi için Sektörler arası Grubun oluşturulmasına ilişkin imzaladağı Karar, bu yönde atılan önemli adımlardan biri oldu. Bu grubun temel görevi, belirlenen görevleri uygulamaya koymaktır ve Türkmenaragatnaşık Ajansı ilgili yetkili kurumdur.

Böylelikle çeşitlendirme yoluyla büyüme ve sanayileşmeye odaklanan ülke ekonomisinin, katma değeri yüksek bitmiş ürün üretiminin yapısı değişiyor. Özelleştirme sürüyor. Özellikle elektronik endüstrisi olmak üzere yüksek teknoloji, bilimsel çalışmalar gerektiren ve yenilikçi endüstrilerin gelişiminin temeli atıldı.

Finans sektörü bu konuda önemli bir rol oynuyor. Parasal kaynakların ekonominin çeşitli sektörleri arasında esnek ve verimli bir şekilde dağıtılmasının sağlanması, sosyal sorunların çözülmesine, yatırımın etkinliğinin arttırılmasına, istikrarlı ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine ve tüm sektörlerin ileri teknolojilere aktarılmasına yardımcı olacaktır.

Türkmenistan'ın kalkınmasının geleceği dış koşulların güçlenmesi: Dünya ekonomik ilişkilerine entegrasyon, karşılıklı fayda sağlayan ticaret, ekonomik ve yatırım işbirliğinin yoğunlaştırılması, bilimsel ve teknolojik gelişme alanında yeni işbirliği yönlerinin ortaya çıkması, insanlık için ortak sorunlara kararlaştırılmış çözümlerin geliştirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır.

Dijitalleşme artık her sektör için bir zorunluluk ve genel gelişim için ayrılmaz bir koşuldur. Teknik ve teknolojik modernizasyon, özellikle Türkmenistan’ın tarım kompleksinde uygulanan önemli bir reform alanıdır.

Kütüphanelerin dijital sistemlere aktarılması da toplum gelişiminin anahtarıdır. Zamanın geçmesi ve bilimsel teknolojinin ilerlemesiyle, okuma alışkanlığı da büyük ölçüde değişti.

Dijitalleşme, Türkmenistanlı girişimciler için de büyük fırsatlar oluşturmaktadır. Burada dijital dönüşüm sadece modern teknolojilerin uygulanması, modern ekipmanların, yazılımın ve bilginin verimli kullanımını değil, aynı zamanda yönetim yaklaşımlarındaki köklü değişiklikleri de öngörüyor. Bu, işletmelerin yeniliçi yöntemlerle geliştirilmesine yol açıyor.

Dijitalleşme, iş ortaklıkları için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bu nedenle, gelişmiş teknolojilerin varlığı nedeniyle sınırlar artık çalışmak için bir engel teşkil etmemektedir. Önde gelen şirketler şimdiden dijital dönüşüm stratejilerini uyguluyorlar.

Bu yılın şubat ayı başlarında yapılan Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Aşkabat ve vilayetlerde bilişim merkezlerinin oluşturulması için 10 milyon ABD doları tutarında fon ayrıldığını belirtti.

Türkmen Lider, 27 Şubat’ta ise "Türkmenistan'da Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İnternet Sitelerinin Kurulması ve Uygulanmasına ilişkin" Kararı imzaladı. Çalışma sürecine, Türkmenistan’ın ilgili işi yapma yetkisine sahip kurum ve girişimcileri dahil olacaklar.

Bugün, Türkmenistan medyası da gelişimin niteliksel açıdan yeni aşama sürecindedir ve dijital sisteme geçişle ilgili net görevleri bulunmaktadır. Sitelerin okuyucularına mesajlar ve tematik materyaller sadece mektup biçiminde değil, aynı zamanda sesli ve görüntülü olarak da sağlanacaktır.

2022