Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler birliği üýeliği

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler birliği üýeliği
Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği 2008 yılında kuruldu.

Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği'ne (UIET) kimler üye olabilir?

Türkmenistan "Türkmenistan Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği" (yeni baskısıyla) Kanunu uyarınca, Birliğin üyeleri, Türkmenistan ve yabancı devletlerin özel ve (veya) temelinde girişimcilik faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilikleri olabilirler. Şirketlerin holdingleri, grupları, birlikleri Birliğe üye olabilir ve yapıları adına hareket edebilir.

Ticari kuruluşların haklarını ve meşru menfaatlerini korumak, Türkmenistan'da girişimciliğin gelişmesini teşvik etmek ve Türkmenistan'daki yıllık girişimcilik faaliyet cirosu asgari ücretin 1250 katından fazla olan ticari kuruluşları, yerel işletmeleri bir araya getirmek için, özel mülkiyet temelinde girişimcilik faaliyetlerini yürüten, Birliğe üye olmalıdır.

Birliğe üye olmak için, Türkmenistan ve yabancı devletlerin özel ve (veya) karma (birleşik) mülkiyet biçimleri temelinde girişimcilik faaliyetlerini yürüten gerçek ve tüzel kişilikleri, Sanayiciler ve Girişimciler Birliği merkez ofisi ile iletişime geçebilir. Türkmenistan veya Birliğin bölge ofisleri.

Birlik üyeleri hangi hak ve yükümlülüklere sahiptir?

Birlik üyeleri şu haklara sahiptir:

  • Birliğin profesyonel desteğinden ve korumasından ve Tüzüğünde belirtilen hizmetlerden yararlanır;
  • Birliğin yönetim organlarını seçer ve seçer;
  • Birliğin yetkileri çerçevesinde, Birliğe yazılı bir talepte bulunmak ve gerekçeli bir yanıt almak, çalışmalarının organizasyonunu iyileştirmek için önerilerde bulunmak;
  • Birliğin yönetimine Türkmenistan "Türkmenistan Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (son şekliyle)" ve Birlik Tüzüğü'nde öngörülen şekilde katılmak;
  • Birlik tarafından düzenlenen kurslarda ücretli de dahil olmak üzere yeniden eğitim alma;
  • Çeşitli alanlarda bağımsız uzmanların hizmetleri dahil olmak üzere bilgi ve değerlendirme profesyonel desteği almak;
  • Birlik Tüzüğünde belirtilen şekilde Birliğin faaliyetlerine ilişkin bir raporu dinleyebilirler;

Türkmenistan'ın yasama kanunlarının sağladığı diğer haklardan yararlanma.

Ayrıca Birlik, Kurum tarafından oluşturulan ve Birliğe üye olan büyük girişimci dernekleri (dernekleri) üyeleriyle ilgili olarak, girişimcilik projelerine ve devlet emirlerinin yerine getirilmesine katılımlarına kefil olabilir. , devlet finansmanı, kredi sağlanması ve devlet mallarının hedeflenen özelleştirilmesi.

Birlik üyelerinin görevleri:

Birlik üyeleri, zorunlu katkı payı ödeyerek Birlik Tüzüğünün gerekliliklerine uymakla ve Birliğin talebi üzerine gizli olmayan faaliyetleri hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Kaynak: Rysgal gazetesi, 14.09.2020

2022