Türkmenistan’da hisseli inşaat objesinin inşaatinin maliyet finansmanı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da hisseli inşaat objesinin inşaatinin maliyet finansmanı
Proje beyanı, yüklenici ve inşaat projesi hakkında bilgiler içerir.

Türkmenistan’ın "Konut ve Diğer Gayrimenkullerin Hisseli İnşaatine İlişkin " Kanunu uyarınca, banka hizmet sözleşmesi kapsamında ve yüklenicinin yazılı başvurusuna istinaden, Türkmenistan mevzuatına uygun olarak kredi kuruluşunda her bir konut için özel banka hesabı açılır.

Yüklenicinin hisseli inşaat objesinin gerçek inşaat maliyetlerinin finansmanı, kredi kuruluşu tarafından hissedarların hisseli inşaat katılım sözleşmesi gereğince özel banka hesabına aktarılan fonlar hesabına gerçekleştirilen fiili iş miktarını doğrulayan belgeler temelinde gerçekleştirilir.

Hisseli inşaat katılım sözleşmesi iptal edildiğinde hissedarların fonları iade ediliyor mu?

Hisseli inşaat katılım sözleşmesinin iptali halinde veya Türkmenistan mevzuatında öngörülen diğer gerekçelerin ortaya çıkması halinde, hissedarların özel banka hesabına aktardıkları fonlar, ilgili belgeler esas alınarak kredi kuruluşu tarafından sahiplerine iade edilir.

Yukarıdaki belgelerin listesi, yetkili makam tarafından Türkmenistan Merkez Bankası ile koordineli olarak belirlenir.

Hisseli inşaatin yapımı aşamasında karşı karşıya gelinen sınırlamalar nelerdir?

Türkmenistan’ın "Konut ve Diğer Gayrimenkullerin Hisseli İnşaatine İlişkin " Kanunu uyarınca, yüklenicinin Türkmenistan Devlet Bütçesi’ne vergi, harç ve diğer zorunlu ödemelerden doğan borcunun olması durumunda, yüklenicinin yeni hissedarların fonlarını kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Proje beyanı nedir?

Proje beyanı, yüklenici ve inşaat projesi hakkında bilgiler içerir.

Proje beyanında değişiklik meydana geldiği takdirde, yüklenici bu değişiklikleri üç iş günü içinde hissedarlara bildirmekle yükümlüdür.

Yüklenici tarafından proje beyanı şartlarının ihlali halinde, pay sahibi sözleşmenin geçersiz sayılması iddiasıyla mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

Proje beyanının orijinal nüshası, yüklenici tarafından muhafaza edilir.

Kaynak: Rısgal gazetesi, 30.11.2020

 
2022