Türkmenistan'da hisseli insaat katılım sözleşmesine dahil edilecek kalite garantileri

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da hisseli insaat katılım sözleşmesine dahil edilecek kalite garantileri
Garanti süresi, hisseli inşaat objesinin kabul ve teslim onay mektubuna imza atıldığı günden itibaren hesaplanır.

Türkmenistan'ın “Konut ve Diğer Gayrimenkul Objelerin Hisseli İnşasına İlişkin Kanun” uyarınca yüklenicinin, hisseli inşaat katılım sözleşmesinin şartlarını, tasarım ve tahmin belgelerinin sartlarını ve diğer zorunlu şartları karşılayan kalitedeki hisseli inşaat objesini hissedarla paylaşma yükümlüğü bulunmaktadır.

Eğer hisseli inşaat objesi yüklenici tarafından hisseli inşaat katılım sözleşmesinin şartlarından ve (veya) bu objenin kalitesinde bozulmaya neden olan zorunlu şartlardan sapması ve objenin hisseli inşaat katılım sözleşmesinde belirlenen taleplerle uygunluk göstermemesi ve kusurlu olması durumunda, hissedar yükleniciyi şu aşağıdakilerden sorumlu tutma hakkına sahiptir:

  • Kusurları ücretsiz olarak düzeltmek;
  • Sözleşme maliyetini eşit oranda düşürmek;
  • Kusurların masraflarını karşılamak.

Hisseli inşaat objesinin garanti süresi ne kadardır ve ne zaman hesaplanır?

Hisseli inşaat objesinin veya konut ve (veya) diğer gayrimenkullere ait teknolojik ve mühendislik ekipmanların ilave edilmesiyle birlikte, hisseli inşaat objesinin garanti süresi hisseli inşaat katılım sözleşmesinde belirtilir ve 1 yıldan az olamaz. Garanti süresi, hisseli inşaat objesinin kabul ve teslim onay mektubuna imza atıldığı günden itibaren hesaplanır.

Hissedar, husseli inşaat objesinin veya konutun ve (veya) diğer gayrimenkullere ait objelerin kalitesizliğiyle ilgili, mevcut kalitesizlik garanti süresinde gerçekleşmişse, yükleniciye taleplerini bildirme hakkına sahiptir.

Yüklenici hangi durumlarda garanti süresinde hisseli inşaat objesinin kusurlarından sorumlu tutulmaz?

Yüklenici, kusurların objenın hatalı kullanımına ilişkin veya hissedar tarafından ya da çalıştırdığı üçüncü şahıs tarafından yapılan uygunsuz onarımdan kaynaklandığını ispat etmesi durumunda, garanti süresi boyunca hisseli inşaat obesinin kusurlarından sorumlu tutulmaz.

Kaynak: Rısgal gazetesi, 11.01.2021

2022